Foto van stad Beringen © RR

Meer dan inbreuken tijdens controle bij herstellers van voertuigen in Beringen

Beringen -

Bij herstellers van voertuigen, die in Beringen actief zijn aan zes woningen, heeft de politie vijftien overtredingen vastgesteld. Zo waren er inbreuken tegen milieurichtlijnen, oppervlaktebelasting en de inschrijving van voertuigen. Het stadsbestuur zal naar de eigenaars van de bezochte panden een aanmaning versturen.

De vaststellingen werden dinsdag gedaan tijdens een Flexactie, waarbij verschillende diensten gelijktijdig controleren. Het stadsbestuur van Beringen richtte zich op de ‘herstellers van voertuigen’ in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en na meerdere overlastmeldingen. De flexactie werd ondersteund door het Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum (ARIEC Limburg), in overleg met het parket en het arbeidsauditoraat Limburg.

Overtredingen

“Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” aldus burgemeester Thomas Vints (CD&V). “Dergelijke exploitaties moeten voldoen aan de voorschriften inzake ruimtelijke ordening en milieu. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor de brandveiligheid, een belangrijk punt bij uitbatingen waar brandbare stoffen en voorwerpen opgeslagen worden. In het kader van milieu en ruimtelijke ordening werden zes vaststellingen gedaan. Verder werden verschillende inbreuken vastgesteld op inschrijvingsdocumenten van voertuigen . Tevens heeft de brandweer voor één adres een verslag tot regularisatie opgesteld en één negatief advies inzake de reinheid van het perceel, opslag van afvalstoffen en dergelijke. Tenslotte zal de stad Beringen naar alle bezochte panden een nieuw aanslagformulier inzake bedrijfsoppervlaktebelasting sturen. De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies en drugshandel zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Malafide netwerken

De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe: “ Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een gecoördineerde strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”

Het interdisciplinair controleteam bestond naast de stadsdiensten ook uit de Brandweer en RSVZ. Ploegen van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

  (zb)

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio