©  BELGA

“Vrij laag” risico op stroomtekort in België deze winter

De Europese netbeheerders verwachten voor komende winter geen stroomtekorten in Europa bij normale weersomstandigheden. Enkel in Frankrijk is er een verhoogd risico in januari en februari, bij zeer koude temperaturen, zo blijkt uit de jaarlijkse ‘Winter Outlook’ van Entso-E, de vereniging van Europese hoogspanningsnetbeheerders.

mtmBron: BELGA

In België wordt het risico “vrij laag” ingeschat. Maar omdat de Belgische elektriciteitsmarkt nauw verbonden is met de Franse, kan er mogelijk wel een effect zijn mochten er zich bij onze zuiderburen problemen voordoen. “Waakzaamheid blijft geboden” om te zorgen dat het net in evenwicht blijft, klinkt het.

Entso-E stelt vast dat de Belgische elektriciteitsmarkt deze winter gekenmerkt wordt door een hoge beschikbaarheid van kernenergie en van thermische eenheden. Er wordt ook geen uitval verwacht van de grensoverschrijdende elementen, klinkt het in de outlook. Daarnaast zouden de hoge elektriciteitsprijzen de industrie kunnen aanzetten om minder stroom te verbruiken, waardoor dus ook de verwachte piekbelasting afneemt.

Ook elders in Europa kunnen de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas mogelijk leiden tot minder verbruik en de hoogspanningsnetten dus minder belasten. In Frankrijk en in Ierland, waar men kampt met verouderde elektriciteitscentrales, zijn de risico’s op stroomtekorten het grootst.

Meer over Energie

Aangeboden door onze partners