Themabeeld ©  Shutterstock

Lossen we onze doden binnenkort op in heet water?

Er is geen bezwaar om resomatie, of het oplossen van de lichamen van overledenen in heet water, in de toekomst mogelijk te maken naast begraven en cremeren. Dat zegt alvast het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in een advies aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Lichamen composteren is minder evident.

Bron: BELGA

Somers vroeg in september aan het adviescomité om zich te buigen over de ethische aspecten van resomatie en humusatie (of composteren), om die eventueel toe te laten als alternatieve wijzen van lijkbezorging. 

Het comité ziet alvast geen graten in resomatie, ook wel aquamatie genoemd. Hierbij wordt het lichaam in een stalen drukvat geplaatst dat gevuld is met water en kalium- en/of natriumhydroxyde. Het vat wordt onder druk gezet en het water wordt verwarmd tot 100 à 150 graden Celsius. Na twee tot tien uur zijn de organische stoffen van het lichaam opgelost. De vloeistof kan worden afgevoerd via het riool, of bijvoorbeeld in een “gedenkvijver” gegoten worden. De beenderresten kunnen worden vermalen en meegegeven aan de nabestaanden. 

“Resomatie staat technologisch op punt en doorstaat de toetsing met het ethisch kader dat hier wordt gebruikt”, zegt het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in zijn advies. “Op verschillende punten, onder meer milieu-impact, steekt resomatie zelfs gunstig af tegenover crematie en begraven.” Het comité wijst er ook op dat resomatie net als crematie “tegemoet kan komen aan de ruimteproblematiek die de klassieke begrafenismethode met zich meebrengt”.

Een andere techniek, humusatie of het composteren van een lichaam, is minder evident, zo blijkt nog uit het advies. Als mogelijk alternatief wijst het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek naar natuurbegraven zonder crematie, waarbij een lichaam in biologisch afbreekbare materialen wordt begraven.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer