Gemeenteraadscommissies op 1 en 8 december

Leopoldsburg -

Op 1 en 8 december worden er gemeenteraadscommissies georganiseerd. Deze zullen digitaal georganiseerd worden en kunnen door publiek gevolgd worden. Geïnteresseerden moeten via de gemeentelijke website inschrijven en krijgen de link om de commissie te volgen doorgestuurd.

1 december

Op 1 december komen volgende onderwerpen aan bod:

Stand van zaken ontwikkeling Kwartier IJzer

Stand van zaken ontwikkeling Liberation Garden

De zitting start om 19.00 uur.

8 december

Op 8 december komen volgende onderwerpen aan bod:

Wijziging meerjarenplan 2020-2025 en budget 2022 van gemeente en OCMW

Organisatiebeheersing

De zitting start om 19.00 uur.