De politievakbonden voeren al een hele tijd actie.  ©  Serge Minten

Politievakbonden: “Verwachtingen in heropstart onderhandelingen zijn hoog”

De vakbonden bij de politie verwachten veel van de heropstart van de sectorale onderhandelingen. Dat zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront vrijdagavond.

Bron: BELGA

De vakorganisaties hebben ondertussen de uitnodiging ontvangen voor de heropstart van de sectorale onderhandelingen komende maandag. “De minister van Binnenlandse Zaken heeft tijdens de laatste ontmoetingen gezegd dat het voor haar ondertussen wel duidelijk is welke onze verwachtingen zijn. Langs onze kant hebben wij de minister nogmaals laten verstaan dat wij slechts kunnen onderhandelen als er ook daadwerkelijk iets op de onderhandelingstafel ligt”, stellen de bonden.

Ook vragen de politiebonden dat het KB betreffende de NAVAP ongewijzigd verder wordt toegepast zoals dit ook in het verslag aan de koning staat vermeld. “Maar ondanks het feit dat in oktober de enveloppe van 67 miljoen euro van de onderhandelingstafel is verdwenen, wensen wij ons constructief op te stellen en samen naar een oplossing te zoeken met één doel voor ogen: herstellen van de aantrekkelijkheid van ons beroep, een financiële herwaardering van de geïntegreerde politie en de verdere toepassing van de NAVAP regeling”, luidt het.

Om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen van maandag in alle rust en sereniteit kunnen verlopen, hebben de bonden besloten om die dag geen acties te doen. “‘Wij willen het overleg alle kansen geven en verwachten dan ook veel van onze minister van Binnenlandse Zaken en de regering. Zij hebben de sleutel in handen om te tonen dat ze respect hebben voor de politie en de job van personeelslid bij de geïntegreerde politie financieel willen herwaarderen.

Maar dat wil niet zeggen dat de bonden hun acties stopzetten. “Integendeel, als de onderhandelingen maandag mislukken, zullen wij verder actie voeren”, aldus de bonden.

Meer over Annelies Verlinden

Aangeboden door onze partners