©  BELGA

Extra maatregelen in het onderwijs: geen zeeklassen, sneller ingrijpen na besmettingen

Tot 15 december moeten scholen hun meerdaagse buitenschoolse uitstappen schrappen. Dat is beslist na overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden.

Daarnaast zullen klasgroepen zo veel mogelijk bij elkaar uit de buurt moeten blijven: ze mogen niet meer gemengd worden in bijvoorbeeld refters, studiezalen of in de naschoolse opvang, weet VRT Nws en is intussen ook aan onze redactie bevestigd.

Ook de quarantaineregels worden iets strenger: als binnen de zeven dagen drie leerlingen van dezelfde klas positief testen, moet heel de klas in quarantaine. Tot nu toe gold die regel pas vanaf vier leerlingen.

Thuisonderwijs wordt niet de regel. Scholen mogen zelf preventief voor afstandsonderwijs kiezen, ook wanneer er nog voldoende leerkrachten op school zijn. Oudercontacten en personeelsvergaderingen moeten sowieso online plaatsvinden.

Er komt ook meer geld voor extra veiligheidsmaatregelen, 17,5 miljoen euro in totaal. Daarmee kunnen zelftesten en CO2-meters worden gekocht.

“Jammer”

Infectioloog Erika Vlieghe denkt dat die extra maatregelen niet zullen volstaan om de situatie “onder controle” te brengen. “Ik ben niet zeker of het zal volstaan”, zei ze vrijdag in Terzake. Ze had graag meer doortastende maatregelen gezien op het vlak van mondmaskers, CO2-meters en test- en quarantainebeleid. “Voor een klasquarantaine gaat men van vier naar drie besmettingen. Maar oorspronkelijk was dat vanaf het tweede kind. We zitten met een besmettelijke deltavariant, het is een illusie om dan te wachten tot de derde besmetting. Ik zie niet goed in hoe dit krachtig zal ingrijpen op de circulatie in de scholen.”

“Ik denk niet dat de situatie hiermee onder controle komt en dat is jammer voor de kinderen, voor hun ouders en de leerkrachten”, aldus Vlieghe.

Ook bij de onderwijsbonden is niet iedereen ervan overtuigd dat de maatregelen voldoende zullen zijn.

Concurreren

Nancy Libert, algemeen secretaris van de socialistische vakbond ACOD, vindt dat er een meer kordaat beleid moet komen en dat scholen nu te veel vrijheid krijgen. “Scholen mogen beslissen om over te gaan op afstandsonderwijs als er zich een probleem voordoet, maar vanaf wanneer is er een probleem en wie bepaalt dat”, vraagt Libert zich af. “Scholen concurreren ook met elkaar en proberen zo lang mogelijk open te blijven.”

Ook Koen De Backer, ondervoorzitter van VSOA, vraagt zich af of de maatregelen voldoende zijn, “al heb ik geen glazen bol natuurlijk”. Hij is in tegenstelling tot Libert wel tevreden dat scholen zelf kunnen beslissen over afstands- of hybrideonderwijs, al benadrukt hij dat niet mag vergeten worden dat zo de werkdruk van de leerkracht opnieuw stijgt.

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), vindt dan weer dat scholen er alles aan moeten doen om de examens op een normale manier te laten plaatsvinden. De vakbond pleit ervoor om nu eerder over te gaan op afstandsonderwijs om een normale examenperiode te vrijwaren. Het is voor de bond absoluut noodzakelijk dat er geen examens uitgesteld worden tot na de kerstvakantie. “Een goed schoolbestuur moet op tijd ingrijpen indien nodig”, klinkt het.

De maatregelen komen niets te vroeg, klinkt het tot slot bij het Christelijk Onderwijsverbond (COV). “Het coronavirus treft het basisonderwijs erg hard. Steeds meer klassen en zelfs scholen lopen leeg. Het overblijvende personeel houdt zich met veel inzet staande tussen al het jonge, niet-gevaccineerde geweld”, luidt het. “Hoewel het personeel zijn uiterste best doet, kan je in een school geen steriele omgeving creëren zoals in een ziekenhuis.”

De vakbond is daarom - net als de andere bonden - tevreden dat de interministeriële conferentie van de gezondheidsministers zaterdag bekijkt of het onderwijs prioriteit kan krijgen bij de derde prik van het coronavaccin.

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's