Wat heeft de rechtbank beslist? Dit weten we al over het vonnis in de zaak Bart De Pauw

Televisiemaker Bart De Pauw heeft donderdagochtend zijn vonnis te horen gekregen. De voorzitter van de rechtbank oordeelde dat “een deel van de tenlastelegging bewezen is” en daarvoor krijgt hij een celstraf van zes maanden met uitstel. Voor welke feiten werd hij schuldig bevonden en voor welke werd hij vrijgesproken? En is dit nu het einde van het proces?

Waarvoor stond hij terecht en wie waren de betrokken partijen?

Afgelopen maand werd er twee dagen gepleit in de zaak rond televisiemaker Bart De Pauw. Hij stond terecht voor belaging en elektronische overlast. Er zijn dertien vrouwen betrokken bij de zaak. Negen daarvan stelden zich burgerlijke partij: Maaike Cafmeyer, Catherine Ongenae, Liesa Naert, Dymphne Poppe, Ellen Lloyd, Lize Feryn, Ella-June Henrard, Jenka Van De Voorde, Helena De Craemer. Zij worden vertegenwoordigd door advocaten Christine Mussche en An-Sofie Raes. Zij kwamen tijdens de eerste procesdag aan het woord. De vrouwen vroegen elk een symbolische schadevergoeding van één euro. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelde zich ook burgerlijke partij. Zij vorderden de terugbetaling van de kosten voor een verslag van een psycholoog. Daarnaast waren er nog vier vrouwen die het juridisch statuut “slachtoffer” kregen, maar zich geen burgerlijke partij stelden: Helen Perquy en drie vrouwen die anoniem willen blijven. Er waren ook nog drie vrouwen die later een getuigenis aflegden, maar zij maakten geen deel uit van het proces.

Op dag twee van het proces nam de verdediging van De Pauw het woord. Hij wordt vertegenwoordigd door advocaten Michaël Verhaeghe en John Maes. De Pauw zelf verzocht de vrijspraak.

Voor welke feiten werd hij schuldig bevonden?

Voor het misdrijf elektronische overlast werd De Pauw enkel schuldig bevonden ten aanzien van Helen Perquy, medeoprichtster van productiehuis Koeken Troef!.

Voor het misdrijf belaging werd De Pauw schuldig bevonden ten aanzien van Liesa Naert, Helen Perquy, Ellen Lloyd, Ella June Henrard en één vrouw die anoniem wil blijven. Voor Liesa Naert is dat wel enkel voor één feit op een niet nader bepaalde datum in maart 2007.

Voor welke feiten werd hij vrijgesproken?

Voor het misdrijf elektronische overlast werd De Pauw vrijgesproken ten opzichte van alle vrouwen behalve Helen Perquy. “De opzet, heel bewust via communicatiemiddelen overlast willen bezorgen, is niet bewezen verklaard”, legt persrechter Theo Byl uit.

Voor het misdrijf belaging werd De Pauw vrijgesproken ten aanzien van Maaike Cafmeyer, Catherine Ongenae, Dymphne Poppe, Lize Feryn, Jenka Van de Voorde, Helena De Craemer en twee vrouwen die anoniem willen blijven. Om tot dit oordeel te komen, hanteerde de rechtbank drie criteria, legt Byl uit. “Enerzijds of de feitelijkheden bewezen zijn: of er voldoende bewijs voorhanden was over het sturen van de berichten. Anderzijds of het bewezen is dat het slachtoffer op een ernstige manier, want dat is noodzakelijk om van belaging te kunnen spreken, in haar rust was verstoord. En een derde criterium was of de persoon die zich diende te verantwoorden had moeten weten of wist dat het slachtoffer op een ernstige manier in haar rust was verstoord”, zei hij. “Het is op basis van die criteria dat de rechtbank het oordeel heeft geveld. Dit heeft geleid tot een veroordeling wat betreft vijf vrouwen. Dus daar was de rechtbank van oordeel dat aan die criteria was voldaan. Wat de andere vrouwen betreft, heeft de rechtbank geoordeeld dat er onvoldoende bewijs was.”

De burgerlijke vordering van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd onontvankelijk verklaard.

Welke straf krijgt hij van de rechtbank?

De Pauw werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel gedurende drie jaar.

Ook krijgen Liesa Naert, Ellen Lloyd en Ella June Henrard een morele schadevergoeding van één euro.

Is dit het einde van het proces?

De Pauw heeft nu dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen en een nieuw proces aan te vragen. Bovendien is er nog een ander proces dat om de hoek loert: dat van De Pauw tegen de openbare omroep, waarin hij een schadevergoeding van twaalf miljoen euro vraagt voor zijn ontslag, dat volgens hem onterecht was.

 (sgg)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer