Dotatie hulpverleningszone Noord-Limburg

Leopoldsburg -

De 9 gemeentes die deel uitmaken van de hulpverleningszone Noord-Limburg moeten jaarlijks via de gemeenteraad de dotatie aan de zone laten vaststellen. In Leopoldsburg peilde oppositiepartij Pro-Leop naar de financiële impact als de fusieplannen tussen Ham en Tessenderlo werkelijkheid worden. Volgens waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann werden hierrond nog geen concrete afspraken gemaakt al sluit ze niet uit dat de dotatie verhoogt als de totaalkost uiteindelijk niet door 9 maar door 8 gemeentes moet gedragen worden. De gemeentelijke dotaties worden jaarlijks door de zoneraad bepaald, op basis van een akkoord goedgekeurd door alle betrokken gemeenteraden. Komt men niet tot een akkoord dan zal de gouverneur zelf een verdeelsleutel opleggen. De federale dotatie bestaat uit een basisdotatie en een bijkomende dotatie. De basisdotatie houdt rekening met vijf criteria: de residentiële en actieve bevolking, de oppervlakte, het kadastraal inkomen, het belastbaar inkomen en de risico’s aanwezig op het grondgebied. De bedoeling van de bijkomende dotatie is om een aantal kosten verbonden aan de brandweerhervorming te vergoeden.