©  Kris Van Exel

Kinderbescherming

Conner Rousseau wil uithuisplaatsing kind al van bij geboorte mogelijk maken

Vooruit-voorzitter Conner ­Rousseau wil dat elk kind in ­veilige omstandigheden geboren kan worden en kan opgroeien. En dat betekent voor hem strenger en sneller ingrijpen, zelfs al vóór de geboorte.

Charlotte De Mulder doet aan de UAntwerpen onderzoek naar het juridische statuut van ongeboren leven. Zij plaatst vraagtekens bij Conner Rousseaus voorstel om een ‘weerlegbaar vermoeden’ in te voeren, waarbij ouders van wie eerder een kind geplaatst is, zouden moeten aantonen dat ze wél in staat zijn om voor een nieuw kind te zorgen.

Peter De Lobel
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer