©  RR

FC Limburg

Voetbal Vlaanderen geeft meer uitleg over verplichting CO2-meter in sportruimtes en kleedkamers

Maandag verspreidde Voetbal Vlaanderen een update van de coronamaatregelen: volgens het nieuwe KB is een CO2-meter verplicht in sportruimtes en kleedkamers, als mensen er langer dan een kwartier samen zijn zonder mondmasker.

Jana Brusten

“Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder”, beschrijft Voetbal Vlaanderen.

LEES OOK. Negentien Limburgse clubs stelden al wedstrijd uit wegens corona

“Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie. De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt een uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.”

Meer info en uitzonderingen kan u hier raadplegen