Vaccinatiecentrum West-Limburg

Leopoldsburg -

De raadsleden bogen zich tijdens de laatste gemeenteraad onder meer ook over de toetreding tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Vaccinatiecentrum West-Limburg dat vanaf 1 november operationeel is. Naast Beringen, Tessenderlo en Ham maakt ook Leopoldsburg deel uit van dit nieuwe centrum. Pro Leop vroeg zich bij monde van Danny Bloemen af of dit voor de gemeente een meerkost gaat betekenen. Wnd burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V) meldde in een reactie dat dit wellicht niet het geval gaat zijn. VB onthield zich, alle andere partijen gaven groen licht. sb

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws