Abeek aan de Luysmolen.  © roger dreesen

Waterbeheer

Steun voor onderzoek oppervlaktewater

Bocholt -

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in Bocholt krijgt een subsidie van 125.556 euro voor het herstel van de natuurlijke watercyclus in de stroomgebieden van de Abeek en de Warmbeek in Bocholt.

Voor het beheer wordt een samenwerking tussen landbouwers en waterbeheerders opgezet. Innovatieve technieken en digitale tools moeten de controle helpen bewaren en beheerders advies geven over het optimale waterpeil. Ook onderzoekt men de mogelijkheid om in droge winterperiodes kanaalwater af te leiden uit de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals naar de lokale oppervlaktewaters. RDr

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer