© Nico Francois

Tongeren zoekt ondernemers met de AmbioriX-factor

Tongeren -

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van elk stadscentrum op de proef. Maar het brengt ook heel wat kansen met zich mee.

Nico Francois

“Stadskernen moeten zich meer dan ooit transformeren tot bedrijvige stadskernen met een goede mix van verschillende functies zoals handel, horeca, vrije beroepen, ambachten, publieke dienstverlening, evenementen, toerisme en wonen. Die mix zorgt voor beleving in de Limburgse stadskernen en een goed ondernemersklimaat. Om de Limburgse steden hierin te ondersteunen bieden we het innovatief en co-creatief traject 'Naar de Kern' aan. Samen met UNIZO, externe (retail)experten, het lokale beleid en stakeholders worden de krachten gebundeld om een nieuw toekomstbeeld voor de handelskern te maken. Ook in de stad Tongeren is dit traject doorlopen. We hebben hiervoor 55.000 euro vrijgemaakt", aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. “Onder de noemer ‘Ondernemen met karakter’ willen we de wensen en eigenschappen van de Tongenaar linken en verbinden met onze handelaars. Bestaande handelaars zullen we met dit project extra ondersteunen, nieuwe handelaars met karakter trekken we hiermee aan. Zowel bewoners als bezoekers kunnen genieten van Tongeren met Kàrrëktêer,” aldus Marc Hoogmartens, schepen van Economie.De geselecteerde projecten kunnen rekenen op een professionele begeleiding en financiële steun. De geselecteerde kandidaten krijgen een ondersteuningspakket ter waarde van 10.000 euro. Het ondersteuningspakket kan ingezet worden voor professionele begeleiding van de onderneming, huur of andere werkingskosten en publicitaire uitgaven.Interesse? Dien uiterlijk 4 februari 2022 uw ondernemings- en financieel plan in bij de dienst Economie van de stad Tongeren. Daarna worden de kandidaat-ondernemers uitgenodigd om hun project toe te lichten voor een jury. Na beraadslaging stelt de jury aan het stadsbestuur voor om de 3 kandidaten te ondersteunen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio