©  BELGA

N-VA eist ontslag van Brussels begrotingsminister Sven Gatz

De N-VA-fractie in het Brussels Parlement eist in een motie het ontslag van minister van Begroting en Financiën Sven Gatz (Open Vld) na vernietigende rapporten van het Rekenhof.

evdgBron: BELGA

Het Rekenhof hekelde eerder al de rekeningen van 2020, en klaagde eind vorige week in het verslag over de begrotingen van dit en volgend jaar over laattijdige rapportering, de oplopende schulden en een gebrek aan transparantie over honderden miljoenen aan Covid-gerelateerde uitgaven.

Maandag startten in de commissie Financiën de begrotingsbesprekingen met een uiteenzetting van minister Gatz en een hoorzitting met het Rekenhof. In het schriftelijk verslag klaagt het Rekenhof over een gebrek aan transparantie over zo’n 700 miljoen euro aan Covid-gerelateerde steun- en relancemaatregelen in de begroting van 2021. Uit de begroting van 2022 kan het Rekenhof dan weer niet opmaken of de 93,1 miljoen euro aan Europese relancesteun effectief naar de beloofde relancemaatregelen zal vloeien.

Ook herhaalt het Rekenhof zijn jaarlijkse terugkerende kritiek op de beslissing van de Brusselse regering om tot een half miljard euro aan uitgaven buiten de begrotingsdoelstelling te houden. Zo wordt er volgens het Rekenhof in 2021 bijna 500 miljoen euro en in 2022 400 miljoen euro ten onrechte geneutraliseerd. Die uitgaven zorgen ervoor dat de schuld van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest jaar na jaar aandikt.

“Trop is teveel en teveel is trop.” reageert N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter. “Een paar weken terug publiceerde het Rekenhof zijn 26e Brusselboek. Daarin zagen we dezelfde kritiek uit de voorgaande Brusselboeken terugkeren. Verschillende Brusselse administraties kennen bedrijfswagens toe aan hun personeelsleden zonder dat hier een wettelijke basis voor is, er worden honderden miljoenen euro’s aan fouten geboekt en er wordt stelselmatig laattijdig of onvolledig aan het Rekenhof gerapporteerd.”  

“Loze beloftes”

Volgens Van Achter gaat het van kwaad naar erger. “We hebben intussen al 22 jaar een liberale begrotingsminister in Brussel. Vernietigend rapport na rapport hoor ik die ministers zeggen dat er beterschap op komst is. Ik geloof dat optimisme een morele plicht is. Maar als amateurisme en loze beloftes het financiële beleid van het gewest kenmerken, dan moet je dat probleem benoemen. Het is tijd dat minister Gatz verantwoordelijkheid neemt. Wij dienen vandaag een motie in waarin wij vragen om het ontslag van de minister en een doorlichting van de relevante administraties”, besluit ze.

Cieltje Van Achter kreeg tegenwind van meerderheidsleden Guy Vanhengel (Open Vld) en Juan Ben Benjumea-Moreno (Groen). Indien de N-VA’ster consequent zou zijn, zou ze het ontslag vragen van alle begrotingsministers van het land aangezien de rapporten van het Rekenhof niet minder kritisch zijn over hun rekeningen van 2020, in het bijzonder Vlaanderen, stelde Vanhengel, zelf 20 jaar minister van Begroting in Brussel, Vlaanderen en ook federaal. Benjumea wees erop dat het Rekenhof zich onthield over de Vlaamse rekeningen van 2020 omdat er onder meer 5,2 miljarden euro aan projecten waaronder Oosterweel ontbraken, naast 1,6 miljard aan percelen en 1 miljard aan onder meer lopende geschillen.

Meer over Sven Gatz

Aangeboden door onze partners