© Freddy Was

Erepastoor Thijssen overleden

Genk -

Op 30 oktober overleed Math Thijssen, erepastoor van de Heilig-Hartparochie van Winterslag, op 90-jarige leeftijd in het ZOL in Genk. Tijdens de begrafenis las voorzitter Freddy Was een eerbetoon voor in naam van het parochieteam.

Freddy Was

"Het valt niet mee om zo’n getalenteerd iemand als pastoor Thijssen te lauweren. We kenden hem al zo lang. Eerst als kapelaan, daarna als pastoor. Gedurende vele jaren heeft hij zijn schouders onder onze H.-Hartparochie gezet.

Toen we hem bezochten op de palliatieve dienst van het ZOL, probeerden we onze dankbaarheid voor al die inzet over te maken. Maar hij formuleerde dat meteen anders, en dat typeerde hem zo. Hij draaide het om en zei dat hij zeer erkentelijk was tegenover de grote groep parochianen die hem al die jaren ‘gedragen’ hebben. En dat was een grote groep. De bezieling van hem als proost én een vanuit het hart betrokken pastoor, had een meer dan gunstige invloed op het wel en wee in onze gemeenschap. Hij bleef met kracht en wijsheid bijdragen aan de groei van onze parochie. De verenigingen waarvan hij proost is geweest zijn legio. Elke organisatie kon rekenen op zijn interesse en steun. Zo was hij erg blij dat hij het tuinfeest van Samana, dat eindelijk kon doorgaan na die lange, ook voor hem eenzame periode van de lockdown, nog net heeft kunnen bijwonen. Het ging toen al moeilijker, maar hij bleef doorgaan op het pad dat hij al langer uitstippelde, een pad van compassie, van barmhartigheid.

Als geen ander kon hij geanimeerde, maar ook diepgaande gesprekken met je houden. Gesprekken die voortdurend nieuw talent probeerden aan te boren, gesprekken die je als het ware spontaan engageerden om je talenten, hoe klein ook, ten dienste te stellen van onze hartelijke geloofsgemeenschap. Hij ontmoette vele mensen, thuis of onderweg en was steeds bereid tot luisteren, maar ook kwistig met goede raad, die dan weer nieuwe energie gaf om verder te gaan, om door te zetten.Pastoor Thijssen was ook een Montfortaan, en dat stak ie niet onder stoelen of banken. Hij was er terecht fier op. Iedereen hier aanwezig weet dat hij, zoals elke Montfortaan, een bijzondere verering had voor Maria. Zowat elke eucharistieviering – en dat wisten de dirigenten van het Montfortkoor zeer goed – werd steevast afgesloten met het gezongen Weesgegroet. Zijn paternoster had hij steeds bij de hand. En alleen al dat gebaar van oprecht geloof, werkte stimulerend, maande je aan tot bezinning.Tijdens de talrijke eucharistievieringen onder dit dak of in de wijkkapel, gespreid over vele jaren dat hij hier kapelaan en pastoor is geweest, zijn zijn preken befaamd en veelbesproken. En dat deed ie in eenvoudige bewoordingen, vaak met een kwinkslag. De aanwezigen gingen na de mis naar huis met een bagage, met voldoende ammunitie om ergens tijdens een stil moment terug te denken aan dat goede nieuws dat het evangelie toch is. Tijdens datzelfde bezoek aan hem op de palliatieve dienst vroeg hij met aandrang om jullie allemaal te danken vanuit het diepst van zijn hart. Bij deze. Hij had ons, zijn parochie lief en het viel niet mee om dat alles achter zich te laten. Maar ik ben er van overtuigd dat hij nu, daarboven, waar het, om het zijn woorden te zeggen ‘zoveel beter is’, terecht fier kan terugkijken op zijn leven hier, samen met ons. En wij zeggen, op onze beurt … voor al die geweldige jaren, voor alles wat jij voor onze geloofsgemeenschap hebt gedaan, heel veel dank. We zullen je nooit vergeten."

https://parochie4winterslag.wordpress.com/

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio