Vlaams klimaatakkoord: nieuwe wagen verplicht elektrisch vanaf 2029

De Vlaamse regering schroeft haar klimaatambitie op van 35 naar 40 procent minder uitstoot tegen 2030. Met een pakket extra maatregelen onder de arm kan Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA) zaterdag dan toch naar de klimaattop in Glasgow vertrekken.

Yves Lambrix

“De Vlaamse Regering heeft zopas een realistisch ambitieus akkoord bereikt over bijkomende klimaatmaatregelen.” Met deze tweet liet minister-president Jan Jambon donderdagavond om 19.15 uur eindelijk witte rook uit de schouw komen. Zijn ploeg zat sinds donderdag 8 uur digitaal samen, nadat vier eerdere vergaderingen niet tot een akkoord geleid hadden. Wat is beslist?

1. Nieuwe auto zal vanaf 2029 elektrisch zijn

- Vanaf 1 januari 2029 kan je alleen nog elektrische wagens nieuw aankopen. Voor tweedehandswagens werd nog geen datum afgeklopt. Die kunnen vermoedelijk nog wat langer op benzine of diesel rijden.

- Om al die elektrische wagens op te laden, wordt tegen 2030 gemikt op 100.000 “semi-publieke laadequivalenten”. Daarmee doelt de regering op laadpalen op privéterreinen die door iedereen gebruikt kunnen worden.

- Er komt geen kilometerheffing voor personenwagens. De invoering ervan zou minstens 4 tot 5 jaar duren en die tijd wil de regering gebruiken om het Vlaamse wagenpark versneld te vergroenen. Tegen 2030 zou Vlaanderen één miljoen elektrische wagens moeten tellen.

- Jambon I zal de volgende jaren zwaar (blijven) investeren in fietsinfrastructuur en een vergroening van de vloot bij De Lijn en haar pachters.

2. Verplichte renovatie van oude huizen vanaf 2023

- Wie vanaf 1 januari 2023 een oudere, energieverslindende woning koopt, zal moeten renoveren. “Als je een woning van label E of lager aankoopt, moet je binnen de vijf jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen”, zegt het akkoord letterlijk. “Maar we voorzien daarvoor renteloze leningen tot 20.000 euro, bovenop de premies die al bestaan. In de sociale woningbouw gaan we alvast het goede voorbeeld geven.”

- Verbouwers die extra hun best doen en renoveren naar label C, B of A kunnen vanaf 2023 een lening met een negatieve rente tot -1,5 procent krijgen. Zij krijgen dus geld van de Vlaamse overheid om de renovatie op te starten.

- Vanaf 2023 komt er voor nieuwbouwwoningen een verplichting om met hybride warmtepompen te verwarmen. Dat zijn warmtepompen die op gas en elektriciteit kunnen werken. Voor bestaande woningen wordt de subsidie voor een hybride warmtepomp verhoogd van 800 naar 1.500 euro en voor een full warmtepomp van 1.500 naar 2.250 euro. Bij de VREG wordt aangedrongen om een voordeliger distributienettarief voor warmtepompen in te voeren.

- Om woningen in halfopen en open bebouwing te kunnen verhuren, gelden vanaf 2025 strengere minimale woningkwaliteitsnormen waarbij minstens label F bereikt moet worden. Voor appartementen zal label E gelden.

- Vanaf 1 januari 2026 zal bij nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer mogelijk zijn.

3. Landbouw moet veestapel afbouwen

- Voor de land- en tuinbouw wordt de uitstootlat 10 procent hoger gelegd dan oorspronkelijk voorzien. Cruciaal daarbij is een vermindering van de methaanuitstoot met 30 procent tegen 2030. Daarvoor rekent de regering op “veestapelmanagement” of een “performante, productieve en desgevallend kleinere veestapel”. Die moet afgestemd worden op de Europese consumptie.

- Boeren en tuinders zullen hun stallen en serres moeten renoveren, in hun eigen energievoorziening moeten voorzien en in hun weiden aan koolstofopslag moeten doen.

4. Bedrijven krijgen enkel subsidies mits klimaatplan

- Ook de industrie moet 10 procent méér inspanningen leveren om de CO2-uitstoot tegen 2030 terug te dringen. Bedrijven die een beroep doen op subsidies zullen moeten aantonen dat ze een klimaatplan hebben voor ze aanspraak kunnen maken op overheidsgeld.

- Via een aardgasheffing voor ondernemingen betalen bedrijven vanaf augustus 2022 mee om de elektriciteitsfactuur voor gezinnen en alleenstaanden te doen dalen.

- Samen met de landbouw moet de industrie ook versneld af van fossiele brandstoffen. Daarvoor gaan de subsidies voor warmtekrachtkoppeling vanaf 2023 op de schop. Tegen 2030 kan daardoor jaarlijks 170 miljoen euro (subsidies) uit de elektriciteitsfactuur verdwijnen. De regering voorziet een tax cut die technologieën als warmtepompen interessanter moet maken.

5. Algemene maatregelen

- De CO2-uitstoot van Vlaamse overheidsgebouwen en die van steden en gemeenten wordt aangescherpt van -40 procent uitstoot tegen 2030 tot -55 procent uitstoot.

- Klimaatgerelateerde criteria zullen meespelen bij de jaarlijkse verdeling van 2,8 miljard euro uit het Gemeentefonds.

- Minister Demir stelt volgend jaar via het Vlaams Klimaatfonds 162,5 miljoen euro ter beschikking van haar collega’s om nieuwe klimaatmaatregelen te cofinancieren.

- Tegen 2030 moet 9 procent minder restafval verbrand worden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Meer over Klimaat