© TVL

UPDATE. Huiszoekingen in kazernes: één persoon ondervraagd in Sint-Truiden

Er zijn woensdagochtend elf huiszoekingen uitgevoerd in Belgische militaire kazernes en bij verschillende militairen of hun familieleden thuis. Dat wordt door het federaal parket bevestigd aan onze redactie.

jvh

De huiszoekingen werden uitgevoerd in drie kazernes – volgens onze informatie in Florennes, Sint-Truiden en Heverlee – en bij acht militairen of hun familieleden thuis, in het kader van een onderzoek naar extreemrechts binnen het Belgische leger. Er werd niemand opgepakt of meegenomen voor verhoor, maar er werden onder andere computers en gsm’s in beslag genomen. Het onderzoek wordt gevoerd door een onderzoeksrechter in Charleroi.

De speurders willen nagaan of de betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan het aanzetten van haat en geweld tegen minderheden, in casu ‘het verspreiden van boodschappen die kunnen leiden tot het aanzetten van het plegen van misdrijven gelinkt aan terroristische daden’. Volgens onze informatie zoeken de speurders in eerste instantie in de brede zin van het woord naar extreme praat die militairen en/of familieleden gelinkt aan die militairen digitaal verspreiden, hetzij via sociale media, digitale fora, dan wel in besloten chatfora.

Een goed geplaatste bron binnen Saffraanberg, de Koninklijke School voor Onderofficieren, bevestigt intussen dat er deze ochtend ook een huiszoeking heeft plaatsgevonden in de Truiense school van Defensie. “Daarbij werd onder meer de persoonlijke kast van een enkele persoon doorzocht. Nadien werd diezelfde persoon meegenomen zodat de rechercheurs ook zijn privéwoning konden doorzoeken.” Het is niet bekend of het gaat om een leerling-onderofficier dan wel om een vast aan de school verbonden militair of instructeur.

Het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Niemand werd meegenomen voor verhoor, aldus het federaal parket.

“De betrokkenen worden verdacht van het verspreiden of het publiekelijk ter beschikking stellen van boodschappen met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van inbreuken gelinkt aan terrorisme”, klinkt het in een persmededeling. “Dit dossier situeert zich in een milieu met bindingen met rechts extremisme. Het federaal parket wenst te benadrukken dat deze actie in nauwe en goede samenwerking met Defensie is gebeurd.”

Kazarne Safraanberg. 

Kazarne Safraanberg. ©  Tom Palmaers

Nasleep van dossier-Jürgen Conings

Het zou gaan om een uitloper van het dossier-Jürgen Conings, maar er zou geen direct verband zijn met die zaak. In militaire middens is te horen dat het gaat om onderzoeken die na die zaak zijn opgestart door de militaire inlichtingendienst Adiv en de Staatsveiligheid. Na de affaire-Conings werden een aantal andere aanwijzingen nog eens extra tegen het licht gehouden en onderzocht. “Dit is daar een eerste daad van”, klinkt het.

Meer over Beroepsmilitair Jürgen Conings