©  BELGA

Regering kondigt officieel epidemische noodsituatie af: pandemiewet treedt in werking

De federale regering heeft donderdag officieel de epidemische noodsituatie afgekondigd. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Daarmee treedt de pandemiewet in werking en kunnen de maatregelen die het Overlegcomité eerder deze week heeft beslist vrijdag ingaan.

Bron: BELGA

De epidemische noodsituatie is het gevolg van adviezen van onder meer de RAG of Risk Assessment Group en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Daaruit blijkt dat aan alle criteria is voldaan, waardoor de epidemische noodsituatie moet worden afgekondigd en de pandemiewet voor het eerst in werking treedt.

De federale regering heeft het Koninklijk Besluit dat die noodsituatie afkondigt donderdag goedgekeurd. Daarnaast werd ook een Koninklijk Besluit goedgekeurd met daarin de maatregelen die het Overlegcomité dinsdag is overeengekomen. Het gaat onder meer om een uitgebreidere mondmaskerplicht en een breder gebruik van het Covid Safe Ticket. Dat kb vervangt het ministerieel besluit waar de regering tot nog toe een beroep op deed om coronamaatregelen af te kondigen. 

Drie maanden

Beide kb’s verschijnen vrijdag in het Belgisch Staatsblad. Het Koninklijk Besluit dat de epidemische noodsituatie afkondigt moet binnen een termijn van vijftien dagen na publicatie nog bekrachtigd worden door de Kamer, maar dat staat de onmiddellijke ingang van de maatregelen niet in de weg. De tekst wordt normaal gezien op 8 en 9 november behandeld in de bevoegde Kamercommissie, op 10 november volgt de plenaire bespreking en stemming.

De epidemische noodsituatie is in eerste instantie drie maanden lang van toepassing. Als een verlenging nodig is, moet de Kamer een nieuw kb bekrachtigen.

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's