©  Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn

58 adviezen om onderwijs te verbeteren: “Bindende instaptoets voor lerarenopleiding”

“Laat de leerkracht leerkracht zijn”, het is geen nieuw, maar wel een cruciaal advies waarmee de Commissie Beter Onderwijs woensdagnamiddag naar buiten kwam. Verrassend: de commissie pleit voor een instaptoets met bindende gevolgen in de lerarenopleiding.

Bron: BELGA

Leerkrachten moeten ruimte hebben voor hun kerntaak, vindt de commissie. Lesgeven dus. “Herwaardeer de leerkracht, laat de leerkracht leerkracht zijn”, zegt Philip Brinckman, schooldirecteur en voorzitter van de commissie. Het is een van de 58 adviezen die de commissie - een jaar geleden door minister Ben Weyts in het leven geroepen - in een rapport van 153 pagina’s voorstelt om de tanende onderwijskwaliteit een halt toe te roepen.

“Een van de redenen waarom er veel te weinig mensen voor het beroep van leerkracht kiezen, is dat het beroep zo diffuus geworden is”, meent Brinckman. “De leraar of lerares is manusje-van-alles geworden, maar laat de leerkracht in de eerste plaats lesgeven, zodat de kinderen de kracht krijgen om te leren. Een pak meer jongeren gaan zich aangesproken worden om te gaan lesgeven als ze weten dat daarop de focus ligt.”

Instaptoets

Er is een lerarentekort, vaak genoemd als dé oorzaak van de dalende onderwijskwaliteit en toch pleit de commissie voor een bindende instaptoets voor leerkrachten in mei. Gaat zo’n toets het lerarentekort niet net vergroten? “Nee”, antwoordt Brinckman. “Integendeel, het gaat juist omgekeerd zijn. Het prestige van de job gaat erdoor vergroten. Heel veel leerlingen zouden in mei dat eens kunnen proberen en dan misschien ontdekken dat het iets voor hen is. Die instaptoets is voor ons belangrijk omdat we het signaal willen geven dat niet iedereen leerkracht kan worden. Het is een signaal over de hoge eisen van de samenleving voor leerkrachten.”

Meer over Onderwijs