Themabeeld 

Themabeeld ©  Tom Palmaers

Steeds meer 45-plussers vinden weg naar zorgberoepen

Steeds meer 45-plussers vinden de weg naar zorgberoepen in ons land. Sinds begin dit jaar is bijna een derde (32 procent) van de werknemers die aan een nieuwe job beginnen in de zorg, ouder dan 45. Bijna de helft van de werknemers (48 procent) die nu een zorgberoep uitoefenen, is ouder dan 45. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van meer dan 1.100 zorginstellingen en meer dan 100.000 werknemers in de zorg.

jvhBron: BELGA

In 2016 bedroeg het aandeel nieuw aangeworven 45-plussers in de zorg nog maar 14 procent. Vooral het aandeel 56-65-jarigen en het aandeel 65-plussers zijn de laatste jaren spectaculair toegenomen. Volgens Acerta heeft de coronacrisis vooral oudere werknemers overtuigd om aan de slag te gaan in de sector, die onder meer de ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen omvat, maar ook thuisverpleging en kinderopvang.

“In het aandeel oudere instromers zitten mensen die een echte carrièreswitch hebben gemaakt, de zij-instromers”, zegt Erik Vermeiren, expert zorgsector bij Acerta. “De coronacrisis heeft de zorgsector op het voorplan geschoven en 40’ers, 50’ers en 60’ers hebben het moment aangegrepen om hun carrière om te gooien omdat ze meer willen terugdoen voor de maatschappij. Een job in de zorg is weliswaar zwaar, maar zorgt ook voor stabiliteit. Niet alleen biedt de sector werkzekerheid, ook de verhouding tussen werk en privé is vaak goed, in tegenstelling tot wat mensen soms denken.”

De uitdaging voor de zorgsector nu is nieuwe, jonge medewerkers te vinden op de krappe arbeidsmarkt, om de vergrijzing van het personeel tegen te gaan. “In de zorg spreken we van een vergrijzing én een verzilvering: zowel de gemiddelde leeftijd van de bewoners van woonzorgcentra als de gemiddelde leeftijd van de mensen die er werken, neemt toe”, aldus Erik Vermeiren. “Het is dus belangrijk om ook jonge mensen te blijven aantrekken. Werknemers willen net als in de profitsector vaker aanspraak maken op andere voordelen buiten hun brutoloon. Denk aan een fietsleasing of mobiliteitsvoordelen via een cafetariaplan van de werkgever. Zorginstellingen zullen die voordelen moeten kunnen aanbieden om jongeren of werknemers uit de profitsector te overtuigen om de overstap te maken.”

Meer over Gezondheidszorg