©  BELGA

Pro League en KBVB werken aan actieplan tegen geweld en gebruik van pyrotechnisch materiaal in en rond stadions

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zat vrijdag samen met verschillende clubs uit 1A, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League. Op de agenda stond de gezamenlijke strijd tegen geweld in en rondom voetbalstadions en de gevaren van het gebruik van pyrotechniek. “Voetbal is een feest en daar is geen plaats voor geweld of pyrotechniek”, zegt Verlinden.

“Voetbal is een feest. Een feest dat zowel de spelers, hun buschauffeurs, de trainers, de staf, als de supporters in veilige en aangename omstandigheden moeten kunnen beleven”, aldus minister Verlinden. “Zowel in als buiten het stadion. Voetbal moet een aanleiding zijn voor plezier en ontmoeting. Vrienden komen samen, gezinnen genieten van elkaars gezelschap, kinderen ontdekken het plezier van de sport. Voetbal verzamelt mensen voor een gedeeld enthousiasme voor de club, of gewoon voor de sport. En daar is geen plaats voor geweld of pyrotechniek.”

“Duizenden supporters beleefden de terugkeer naar de stadions de afgelopen weken en maanden als een heuglijke gebeurtenis, klinkt het bij de Pro League. “Voor de overgrote meerderheid van de wedstrijden en supporters verloopt dit zonder problemen. Een aantal supporters ging echter toch over de schreef. We kunnen niet tolereren dat enkelingen het verpesten en een negatief imago van het voetbal scheppen; daar zijn we het allemaal over eens. Minister Annelies Verlinden heeft dan ook gevraagd aan de politie om streng op te treden tegen iedere vorm van geweld.”

“Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen om geweld te bannen uit de voetbalwereld. De voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken, de clubs, de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond scharen zich achter een gedeelde repressieve en proactieve aanpak”, gaat het verder. “De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond engageren zich om een actieplan uit te werken. Daarnaast zet de Pro League een mediacampagne op om supporters op te roepen om voetbalwedstrijden in de beste en veiligste omstandigheden te laten verlopen.”

Campagne rond positief supporteren

Ook wat betreft het ontraden van het gebruik van pyrotechnische voorwerpen zal iedereen aan hetzelfde zeel trekken, zo bleek uit het overleg. De gebeurtenissen van afgelopen weekend, waarbij een voetzoeker naar de keeper van Oud-Heverlee Leuven werd gegooid, bewijzen dat er door alle partijen extra inspanningen moeten worden geleverd.

“Zowel voor de Pro League als voor de clubs is een evidentie dat het bijwonen van een voetbalwedstrijd moet kunnen gebeuren in alle veiligheid en comfort. Elk incident dat de fysieke integriteit in gevaar brengt, is er één te veel en hoort niet thuis in de omgeving van een voetbalwedstrijd”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League. “Structureel overleg met de minister en haar diensten, waarin zowel de huidige aanpak besproken wordt als voorstellen uitgewerkt kunnen worden, is daarom erg waardevol. We werken verder aan zowel de monitoring van onze wedstrijden als de optimalisering van de veiligheidsmaatregelen. De Pro League zal samen met de clubs alvast een campagne opzetten die het positief supporteren van de overgrote meerderheid van de fans toejuicht.”

“Helaas hebben wij de indruk dat het gebruik van geweld en pyrotechnische middelen bij voetbalevenementen in België de laatste tijd is toegenomen en enkel samen, met de hulp van de politieke overheden, de Pro League en de clubs, zullen wij dit fenomeen, dat de schoonheid van het voetbal aantast, doeltreffend kunnen bestrijden. Voetbal moet een feest blijven en het is onze plicht alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat dit te allen tijde en voor iedereen zo blijft”, weet ook Peter Bossaert, CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.