©  ISOPIX

Minister Frank Vandenbroucke: “Ook apothekers kunnen binnenkort coronavaccins toedienen”

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt werk van een wetswijziging die ook apotheken moet toelaten om coronavaccins toe te dienen.

mtmBron: Radio 2

Met de wetswijziging die Vandenbroucke voorbereidt, moet het mogelijk worden dat een apotheker op vraag van een klant in de apotheek een coronavaccin toedient. “Dan moet die patiënt niet naar de huisarts voor een voorschrift”, aldus de Vooruit-minister bij De Inspecteur op Radio 2.

De apothekers zijn vragende partij om als vaccinator aan de slag te gaan, zo bleek eerder ook al uit communicatie van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “Het is duidelijk dat apothekers in deze crisis breed inzetbaar zijn”, aldus Koen Straetmans, voorzitter van APB. “Door hun professionele opleiding kunnen ze volledig fungeren als vaccinator in de apotheek in het kader van de komende reguliere en gedecentraliseerde boostervaccinatie tegen COVID-19, om zo de vaccinatie nog dichter bij de burger te brengen, en dit niet vervangend aan de bestaande vaccinatoren, maar complementair”.

Apothekers bereiken burgers die vandaag niet bereikt worden via de reguliere kanalen, zo stelt de APB nog. “De apothekers hebben daadwerkelijk op de eerste lijn gestaan om een antwoord te bieden op de vele vragen van de bevolking in verband met COVID-19. Over het hele land werken de apothekers nog steeds actief mee aan het sensibiliseren van patiënten voor de vaccinatie tegen COVID-19.”

Hilde Deneyer, algemeen directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN), is verheugd over het initiatief van Vandenbroucke: “De apothekers kunnen wel degelijk een meerwaarde bieden voor de maatschappij omdat het laagdrempelig is.” De apothekers zijn ook klaar om te vaccineren: “We hebben hierop geanticipeerd en de voorbije periode hebben 3.000 collega’s een opleiding gevolgd om de vaccins toe te dienen. In de studierichting farmacie aan de universiteiten krijgen de studenten nu ook een opleiding vaccineren.”

Het is volgens Deneyer nu uitkijken naar het definitieve wettelijke kader, om vervolgens met de overheid rond de tafel te zitten om de modaliteiten, zoals een vergoeding en dergelijke, te bespreken.

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's