©  Shutterstock

Drinkwater uit kraan in Vlaanderen is van uitstekende kwaliteit

Het drinkwater dat in Vlaanderen uit de kraan komt, is van uitstekende kwaliteit. Er zijn enkel nog normoverschrijdingen, vooral voor de aanwezigheid van lood, nikkel en enterokokken. Dat blijkt uit een nieuw rapport, melden Statistiek Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) donderdag.

mtmBron: BELGA

Het gaat om een rapport over de kwaliteit van het kraanwater in Vlaanderen in 2020. De staalnames ter hoogte van de keukenkraan in woningen of publieke gebouwen tonen aan dat de drinkwaterkwaliteit ook in 2020 goed was. Zo voldeed in meer dan 99,48 procent van de analyses het kraanwater aan de kwaliteitseisen.

De meeste normoverschrijdingen zijn vastgesteld voor lood, gevolgd door nikkel en enterokokken.  Enterokokken kunnen maag-darmklachten veroorzaken, voornamelijk bij bijvoorbeeld jonge kinderen of oudere mensen

“Een verhoogde aandacht voor lood in drinkwater in Vlaanderen blijft nodig”, benadrukt de VMM. Lood is een toxische stof die al in kleine concentraties een impact kan hebben, voegt Statistiek Vlaanderen eraan toe.

Chemische parameters die volgens de VMM aandacht vereisen bij de drinkwaterbedrijven zijn chloraat, fluoride, nitraat, nitriet en totaal trihalomethanen. Van de 208 verschillende pesticiden die de waterbedrijven opvolgden, werden er 22 individuele pesticiden, totaal pesticiden en twee relevante metabolieten in een concentratie boven de rapporteringsgrens gemeten.

De toezichthouders ontvingen 11 meldingen van een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De calamiteiten met de grootste impact werden volgens de VMM veroorzaakt door bacteriologische besmettingen van het openbaar waterdistributienetwerk.