©  Shutterstock

Vier op de tien Belgen niet in staat om te sparen

In 2020 waren 4.622.000 Belgen niet in staat om te sparen tijdens een typische maand, wat neerkomt op 40,8 procent van de bevolking. Dat blijkt uit onderzoek van het Belgische statistiekbureau Statbel bij 7.000 Belgische huishoudens naar aanleiding van de internationale dag voor de uitroeiing van armoede op 17 oktober.

mtmBron: BELGA

Zowat zes op de tien Belgen kunnen dus wat geld opzijzetten tijdens een gewone maand, maar er zijn regionale verschillen. In Vlaanderen was 68,1 procent in staat te sparen. Dat cijfer zakt tot 50,4 procent in Brussel en 46,1 procent in Wallonië. Bij Belgen die tot de risicogroep voor armoede of sociale uitsluiting behoren, liggen de percentages nog een stuk lager. 

Bijna een derde van de Belgen (32,8%) kon net rondkomen met het maandelijkse inkomen, 6,1 procent moest gebruik van beschikbaar spaargeld en 1,9 procent moest geld lenen. 

Vier op de tien Belgen zijn ook niet in staat om zonder inkomen langer dan drie maanden verder te leven volgens dezelfde levensstandaard. Zowat 21 procent kan die aanhouden tussen de drie en zes maanden, 13,1 procent geeft aan zes tot twaalf maanden verder te kunnen met het spaargeld en nog eens 25,7 procent kan meer dan een jaar dezelfde levensstandaard behouden met spaargeld. In Vlaanderen blijft het aandeel mensen dat niet langer dan drie maanden kan teren op spaargeld wel beperkt (28,6%), tegenover Wallonië (55,6%) en Brussel (57,6%). 

De marge is het minst breed bij de Belgen die werkloos zijn: 72,8 procent geeft aan niet langer dan drie maanden verder te kunnen volgens dezelfde levensstandaard. Bij Belgen die in een eenoudergezin wonen gaat het om 70,6 procent, bij huurders is dat aandeel 69,2 procent en bij laagopgeleiden 52,5 procent. 

Gemiddeld spendeert de Belg 18,4 procent van het beschikbare inkomen aan leningen voor de eerste woning. Een Belg op de vijf (21,6%) heeft ook een bijkomende lening lopen en 4,2 procent heeft er twee of meer. Alle leningen samen nemen gemiddeld 19 procent in van het beschikbare inkomen.