©  BELGA

Voorstel op tafel om in ouderschapsverlof en andere vormen van tijdskrediet te snoeien

In de laatste rechte lijn van de begrotingsbesprekingen komen het ouderschapsverlof en andere vormen van tijdskrediet in het vizier. In een voorstel van Open VLD blijft enkel het standaardtarief overeind. De toeslagen die bestaan - voor alles van minstens vijf jaar anciënniteit tot twee kinderen of meer -, gaan op de schop. In het geval van een alleenstaande ouder die in het systeem wil stappen om voor zijn of haar kinderen te zorgen, scheelt dat toch al een paar honderd euro per maand.

Arnout Gyssels en Koen Baumers

De federale regering gaat op zoek naar de laatste miljoenen om haar begroting op orde te krijgen. Op tafel ligt onder andere een voorstel van de Vlaamse liberalen om stevig te snoeien in de systemen van tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Dat tijdskrediet bestaat in allerlei maten en vormen. Het is een systeem om tijdelijk minder te werken met een bepaalde reden. Dat gaat van een landingsbaan om het einde loopbaan wat draaglijker te maken, over zorgen voor een kind of een zwaar ziek familielid tot het volgen van een erkende opleiding. Voor de ambtenaren heet het systeem “loopbaanonderbreking”. Over alle stelsels heen bestaan ook nog thematische verloven, iets wat er heel hard bij aanleunt.

Wie in het systeem stapt, kan kiezen om parttime te gaan werken of voor bepaalde tijd zelfs helemaal niet te werken. In plaats van het verloren loon, krijgt die persoon dan een uitkering van de RVA. En er bestaan een hele resem gevallen om een hogere uitkering te krijgen. Wie ouder is dan 50, een paar kinderen ten laste heeft, alleenstaand is. Noem maar op. En het is daar dat Open VLD in een voorstel tijdens de begrotingsbespreking komaf wil van maken. Voor hen mag enkel nog een standaardtarief gelden.

In een extreem geval zou een alleenstaande ouder die voltijds thematisch verlof neemt om voor zijn of haar kinderen te zorgen er dan 533,53 euro netto bij inschieten. Met de verhoogde toeslag bedraagt de uitkering nu 1.314,19 euro netto, het standaardtarief staat op 780,66 euro netto. Wie als alleenstaande ouder met het systeem parttime gaat werken, zou 245,93 euro per maand verliezen.

In augustus 2021 werden in totaal 227.417 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd. De grootste groep bestaat uit ouderschapsverlof, goed voor 83.969 uitkeringen. Ook tijdskrediet voor een landingsbaan is best populair met 50.514 uitkeringen.

Het is niet de eerste keer dat de maatregel de revue passeert. In het kader van de begrotingsbesprekingen van 2017 - onder de regering Michel dus - rekende de RVA al eens na hoeveel het de staatskas zou opbrengen als nieuwe aanvragen enkel nog aanspraak zouden maken op het standaardtarief. Op kruissnelheid, na tien jaar, zou dat goed zijn voor 159,3 miljoen euro. Het voorstel kwam er onder die centrumrechtse regering niet door. De kans lijkt klein dat de linkerkant van de regering De Croo dit nu wel laat passeren.

Meer over Federale regering