Een Romeinse Centurio hield toezicht op de gevonden gebruiksvoorwerpen. .

Een Romeinse Centurio hield toezicht op de gevonden gebruiksvoorwerpen. . © Nico Meens

Archeologiedagen

Archeologische vondsten in Bieb

Voeren -

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat zich aan het Hoeneveldje in Voeren een Gallo-Romeinse nederzetting bevond. Het onderzoek werd uitgevoerd omdat een projectontwikkelaar er woningen bouwt. Archeologen onderzochten de gevonden voorwerpen die nu in het kader van de week van de archeologie getoond werden aan de leerlngen van de eerste graad van het middelbaar onderwijs in ’s-Gravenvoeren in het kader van de lessen geschiedenis.

Meer over Archeologie

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws