©  © Tom Palmaers

Regering bevestigt CO2-reductie met 55 procent tegen 2030

De ministerraad heeft vrijdag akte genomen van het traject dat minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) op tafel heeft gelegd om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 233 miljoen ton te verminderen en zo tot de vooropgestelde daling met 55 procent te komen. Het traject bevat 26 maatregelen en is opgebouwd rond alle federale hefbomen die het verschil maken voor het klimaat.

Bron: BELGA

De CO2-reductie werd opgenomen in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering. Met het uitgestippelde traject kan de federale regering vooruitlopen op de voorziene opschaling van de ambitie door Europa, legt Khattabi uit. “Vandaag verduidelijken we niet enkel de manier waarop we onze verplichtingen nakomen ten opzichte van het meerderheidsakkoord, we anticiperen ook al op de verhoging van de nationale ambitie die Europa in het vooruitzicht stelt in het kader van de -55 procent.”

Volgens premier Alexander De Croo luidt de manier van werken van de regering een kantelmoment in. Klimaat wordt immers beschouwd als een referentiekader dat, net als de begroting, een impact heeft op alle domeinen van het overheidsbeleid.

Het traject is opgebouwd rond de fiscaliteit, de energienetwerken en het spoor, maar ook rond de voorbeeldrol van de regering op het vlak van overheidsgebouwen of het wagenpark. Elke roadmap werd gezamenlijk uitgewerkt met de betrokken ministers. “We zullen jaarlijks verslag uitbrengen over de voortgang van de werkzaamheden van deze eerste Klimaatregering”, benadrukt de premier.

Naast de maatregelen die het federale luik van het Energie- en Klimaatplan uitvoeren - goed voor een vermindering van 208 miljoen ton - werden bijkomend nieuwe maatregelen genomen voor nog eens 25 miljoen ton. Die nieuwe of versterkte beleidslijnen en maatregelen slaan onder meer op de vergroening van de fiscaliteit (waaronder de hervorming van de fiscale regeling voor bedrijfswagens), de klimaatbonus, transport, gebouwen en de productnormen.  

Volgens premier De Croo en minister Khattabi wordt met het traject een belangrijk signaal gegeven in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie COP26. “We mogen nu met geheven hoofd naar Glasgow trekken met een duidelijke federale positie en een nieuw samenwerkingsakkoord onderhandelen met de gewesten.”

Meer over Klimaat