©  IMAGEGLOBE

ABVV pleit voor herziening verdeelsleutel Vlaams deel energiefactuur

De socialistische vakbond heeft woensdag zijn bezorgdheid geuit over de sterk stijgende energiefactuur. Het ABVV vraagt structurele oplossingen en stelt zelf voor dat het Vlaamse deel van de factuur -voor onder meer de financiering van het groenestroombeleid en het energiearmoedebeleid- eerlijker zou worden verdeeld tussen gezinnen, kmo’s en bedrijven. Die laatsten betalen nu in verhouding een pak minder.

Bron: BELGA

De energiefactuur bestaat deels uit de kost voor energie, naast heffingen en taksen. Uit eerder onderzoek van de socialistische vakbond bleek al dat een gemiddeld gezin via zijn stroomfactuur jaarlijks iets meer dan 200 euro betaalt aan de Vlaamse overheid.

Dat komt neer op 58,83 euro per megawattuur voor particulieren, tegen slechts 5,95 euro per megawattuur voor kmo’s en zelfs 0,36 euro voor grote bedrijven. “Gezinnen betalen dus 10 tot 150 keer meer dan bedrijven. Een wanverhouding die het Vlaams ABVV al aankaartte in 2018”, klinkt het woensdag. Het ABVV merkt op dat de verhouding een erfenis is van de vroegere boom in zonnepanelen op gezinswoningen, maar intussen hebben ook bedrijven massaal geïnvesteerd in zonne-energie en zijn de verhoudingen dus gewijzigd.

Vlaanderen kan hier autonoom en snel handelen, aldus de vakbond, die beklemtoont dat er nog meer structurele maatregelen zullen nodig zijn om de gestegen prijzen draaglijk te maken.

Meer over Energie

Aangeboden door onze partners