Verbod op onverdoofd slachten schendt de Grondwet niet

Vlaams en Waals verbod op onverdoofd slachten schendt de Grondwet niet. Dat zegt het Grondwettelijke Hof.

Bron: BELGA

Het Hof volgt daarmee het eerdere oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie en verwerpt meteen de klachten van verschillende joodse en moslimverenigingen die tegen het decreet naar het Hof waren getrokken omdat ze het verbod strijdig vonden met de vrijheid van religie.

Het Grondwettelijk Hof verwijst in zijn arrest naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2020. Daarin stelt het EU-Hof dat lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen.

Beperking

Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest dat het verbod “een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen”, maar dat die beperkting beantwoordt “aan een dwingende maatschappelijke behoefte” en dat ze “evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen”.

Het Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten “niet zo worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd”.

Meer over Grondwettelijk Hof