©  BELGA

Europees Hof velt donderdag verdict over pensioenrechten Peltse ex-minister Karel Pinxten

Het Europees Hof van Justitie velt donderdag in een hoogst uitzonderlijke procedure zijn verdict over de intrekking van pensioenrechten van Karel Pinxten. Het voormalige Peltse lid van de Europese Rekenkamer wordt aangewreven dat hij in het kader van zijn ambt misbruik heeft gemaakt van geld van de instelling.

Bron: BELGA

Het Hof komt donderdag in voltallige zitting bijeen om zich over de zaak van Pinxten te buigen. Het gaat dan ook om een hoogst uitzonderlijke procedure. Het is immers de eerste keer dat de Rekenkamer verzoekt om sancties tegen een voormalig lid omdat die niet zou voldaan hebben aan zijn verplichtingen. En het is pas de tweede keer, na de zaak van voormalig eurocommissaris Edith Cresson, dat de Europese rechters arrest moeten wijzen over soortgelijke bepalingen in het Europese verdrag. 

LEES OOK. Peltse ex-minister Karel Pinxten dreigt Europees pensioen kwijt te spelen

Pinxten was van maart 2006 tot april 2018 het Belgische lid van de Rekenkamer, de instelling die moet controleren dat het geld van de Europese Unie correct en doeltreffend wordt besteed. De Rekenkamer had in 2016 informatie over mogelijke onregelmatigheden in verband met verscheidene dienstreizen van de Belg ontvangen. Het Europees antifraudebureau OLAF opende een onderzoek en kwam tot de conclusie dat de vroegere minister van Defensie en Landbouw zich schuldig had gemaakt aan misbruik van financiële middelen. Het bureau becijferde dat de Rekenkamer zo’n 472.000 euro aan kosten ten onrechte had gedragen. 

Dienstvoertuig

Daarop besloot de Rekenkamer naar het Hof in Luxemburg te trekken met de vraag om de pensioenrechten van Pinxten in te trekken. De instelling wrijft hem niet enkel financieel misbruik aan, maar ook dat hij in het kader van ongevallen met zijn dienstvoertuig valse verklaringen zou hebben afgelegd aan de verzekeraar. De Rekenkamer verwijt de vroegere Open Vld’er ook dat hij optrad als beheerder van een handelsvennootschap en actief aan politiek deed, ook al was hem dat als auditeur verboden. Tenslotte voert de Rekenkamer aan dat Pinxten een belangenconflict deed ontstaan door een appartement te huur aan te bieden aan de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid.   

Pinxten zelf betoogt dat alle aantijgingen ongegrond zijn en dat de feiten grotendeels niet bewezen zijn. Ook voert hij verschillende procedurele argumenten aan. Het neemt niet weg dat advocaat-generaal Gerard Hogan eind vorig jaar het Hof adviseerde om Pinxten twee derde van zijn pensioenrechten te ontnemen. Volgens de advocaat-generaal is duidelijk dat de voormalige politicus zijn verplichtingen als auditeur niet is nagekomen en herhaaldelijk zijn ambt misbruikte . “Het gedrag van Pinxten verdient het streng te worden gelaakt”, zo verluidde in zijn juridisch advies.  

150.000 euro

Overigens is bij het Gerecht, dat onderdeel uitmaakt van het Hof, nog een tweede geding aanhangig in het kader van het conflict tussen de Rekenkamer en Pinxten. Daar gaat het om ongeveer 150.000 euro die Pinxten zou moeten terugbetalen aan de Rekenkamer. Hij heeft beroep ingesteld tegen die vordering, maar de behandeling is geschorst in afwachting van het arrest dat het Hof donderdag velt.

Meer over Karel Pinxten

Aangeboden door onze partners