©  BELGA

Opruimen van 160.000 ton afval na overstromingen in Luik van start gegaan

In Wandre is deze week gestart met het opruimen van duizenden tonnen afval die afkomstig zijn van de overstromingen in de Luikse regio. De Waalse afvalstoffenmaatschappij Spaque ruimde er het Wérihet-terrein op, waar kort na de ramp alle afval werd verzameld.

Bron: BELGA

Het bedrijf Aertssen-Bruco-Maes kreeg de opdracht toegewezen na een openbare aanbesteding voor een bedrag van bijna 7 miljoen euro. De werken moeten afgerond zijn tegen 31 oktober.

Zo’n 35.000 ton afval zal naar sorteercentra afgevoerd worden via wegtransporten en via het water. Daar zal worden bepaald wat kan worden geherwaardeerd en wat niet. De selectie gebeurt niet op het terrein in Wandre.

De opruimactie zou maar weinig gevolgen hebben voor de omwonenden. Het bedrijf heeft zich geëngageerd om stof- en geurhinder tot een minimum te beperken. Op regelmatige basis zullen metingen gebeuren om de luchtkwaliteit te garanderen. Er werd ook een brandveiligheidsplan opgemaakt om snel te kunnen ingrijpen als zich een brand zou voordoen.

Twee andere terreinen waar afval werd gestapeld, zullen deze herfst worden aangepakt: het terrein van Engis en de leegstaande snelweg A601. Beide terreinen zullen vanaf oktober worden opgeruimd.

Meer over Wateroverlast