Gezondheid

Uw vragen over beroertes beantwoord: “Risico door vaccin véél lager dan door besmetting”

Hasselt -

Het Belang van Limburg organiseerde dinsdag een online vraaggesprek over beroertes met neuroloog Koen Delmotte en cardioloog Thomas Phlips. De artsen beantwoordden zeven prangende vragen van onze lezers over beroertes.

Karel Moors

1) Hoe ontstaat een beroerte of CVA (cerebrovasculair accident)?

“Er zijn twee grote klassen van beroertes: 80 procent van de gevallen wordt veroorzaakt door een bloedklonter die een ader verstopt (trombose, herseninfarct of ischemisch CVA). De oorzaken zijn meestal een hartritmestoornis zoals voorkamerfibrillatie, hartfalen, hoge bloeddruk, roken,... De andere 20 procent wordt veroorzaakt door een bloeding (hemorragisch CVA), ook dat heeft vaak te maken met jarenlange hoge bloeddruk.”

 © Het Belang van Limburg

LEES OOK. Check deze week gratis uw hartritme via onze website

2) Lopen alleen ouderen kans op een CVA?

“Beroertes komen op alle leeftijden voor. Het komt meer voor bij ouderen – de kans op hoge bloeddruk stijgt met verouderen – maar het kan ook op jongere leeftijd. Er zijn erfelijke factoren die het risico op een beroerte verhogen. Als familieleden uit de eerste graad erdoor zijn getroffen, loop je zelf hoger risico.”

 © Het Belang van Limburg

3) Is het zinvol om bloedverdunners of aspirine te nemen als preventie?

“Voor de algemene bevolking, bij mensen die geen beroerte hadden, is het niet zinvol. Het is geen goed idee voor iedereen om zomaar aspirine in te nemen. De nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Zoiets moet in overleg met de behandelende arts gebeuren.”

4) Kunnen CVA’s een gevolg zijn van vaccinatie?

“Een coronavaccin geeft heel zelden aanleiding tot een veneuze trombose, dat is een klonter in een ader die bloed wegleidt vanuit de hersenen terug naar het hart (een CVA gebeurt in een arterie/slagader die bloed naar de hersenen leidt). Als zoiets in heel zeldzame gevallen gebeurt, is het dus geen typische beroerte. Het risico op complicaties door een vaccin is véél lager dan het risico op complicaties bij een besmetting met Covid-19 want een infectie geeft zeker een verhoogd risico op CVA’s. Vandaar dat mensen die opgenomen worden preventief bloedverdunning krijgen.”

“Aangezien tromboses regelmatig gebeuren en bijna de hele bevolking gevaccineerd is, ga je automatisch ook beroertes zien bij mensen die gevaccineerd zijn, daarom is het vaccin nog niet de oorzaak.”

 © Het Belang van Limburg

5) Hoe herken je een beroerte? Merk je op voorhand iets?

“Het ontstaat in principe plots, de meesten voelen niks op voorhand. Een handig hulpmiddeltje om symptomen te herkennen, is de FAST-test: Face (hangende mondhoeken), Arm (verlamd), Spraak (moeite met spreken) en Tijd: het is heel belangrijk om snel te reageren. Bel onmiddellijk de 112, de patiënt moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.”

“Een CVA wordt in 15 procent van de gevallen voorafgegaan door een TIA, een voorbijgaande miniberoerte: de uitval is van tijdelijke aard, de symptomen verdwijnen meestal binnen 24 uur. Toch snel naar het ziekenhuis dan, er kan snel een CVA volgen.”

 © Het Belang van Limburg

6) Waarom moet je zo snel mogelijk naar een ziekenhuis bij een beroerte?

“De klonter die de bloedtoevoer in de hersenen verspert, moet zo snel mogelijk weg. Per minuut van sneller herstel van doorbloeding zijn 1,9 miljoen hersencellen extra gered. We kunnen de klonter laten verdwijnen via trombolyse - bloedverdunner toedienen - of met een trombectomie: dan gaan we met een catheter via de lies naar de ader in de hersenen om de klonter eruit te halen. Die twee behandelingen kunnen slechts binnen een bepaald tijdvenster, daarbuiten wordt het risico op complicaties te groot. Hoe langer de klonter aanwezig blijft, hoe meer schade.”

 © Het Belang van Limburg

7) Wat kan je doen om een beroerte te voorkomen?

“Niet roken. Ook je bloeddruk, cholesterol en overgewicht onder controle houden of laten behandelen, daarmee kunnen we tot 90 procent van de CVA’s voorkomen. Gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging zijn belangrijk. Vermijd overmatig alcoholgebruik en drugs.”

 © Het Belang van Limburg

Meer over Gezondheid