©  BELGA

Ministerraad keurt verlenging Covid Safe Ticket goed

De federale ministerraad heeft maandag definitief het licht op groen gezet voor de verlenging van het covid safe ticket (CST) tot 31 oktober. Ook zullen burgemeesters en gouverneurs vanaf 1 oktober bij bepaalde evenementen het minimum aantal deelnemers kunnen bijstellen vanaf wanneer het CST geldt of het gewoon kunnen verplichten.

Bron: BELGA

De regering stemde alles samen in met twee ontwerpen van samenwerkingsakkoord en een ontwerp van instemmingswet. De teksten werden voor advies aan de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens voorgelegd. Of federaal niveau moet de Kamer nu in een volgende fase haar fiat geven.

Concreet zorgen de ontwerpen ervoor dat het gebruik van het CST wordt verlengd tot eind oktober. Nadien mag het niet meer worden gebruikt, tenzij de federale overheid de Pandemiewet activeert of de gewesten een decreet of ordonnantie in die zin goedkeuren. Tegelijkertijd komt er een uitbreiding van de sectoren waar het CST kan worden gebruikt, door middel van een decreet of ordonnantie.

Het gebruik van CST bij massa-evenementen, proef- en pilootprojecten blijft behouden. Vanaf 1 oktober kunnen burgemeesters en gouverneurs het minimum aantal deelnemers bijstellen of het CST verplichten. Vanaf dan is het CST ook verplicht voor dancings en discotheken vanaf de eerste bezoeker. Vanaf 1 november kan dat enkel na een beslissing van een deelstaat of na activatie van de Pandemiewet.

Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven niet langer het CST voor te leggen. Enkel bij bezoek van voorzieningen voor kwetsbare personen is de leeftijdsgrens op 12 jaar gelegd.

Daarnaast is er ook een nieuwe versie van het uitvoerend samenwerkingsakkoord met een aanpassing van de tabel met regels voor het geval dat iemand met een geldig EU-vaccinatiecertificaat toch een positieve PCR- of antigeentest heeft afgelegd. De lezing van het CST zal gedurende elf dagen aangeven dat de toegang verboden is, aangezien de persoon in isolatie moet.

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's