Reacties op Septemberverklaring: “Tegenstrijdige maatregelen” en “geen sociaal gelaat”

Nu Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zijn Septemberverklaring heeft afgelegd, reageren de oppositiepartijen en betrokken sectoren op de voorgestelde plannen. Groen spreekt van “tegenstrijdige maatregelen” en de Gezinsbond zegt teleurgesteld te zijn.

evdg

LEES OOK. Septemberverklaring: lening voor Wallonië en “beste onderwijs ooit”, maar wel besparingen

Vlaams Belang: “Gebrek aan sociaal gelaat”

“Besparen op de kinderbijslag is onverdedigbaar”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens in reactie op de begrotingsplannen van de Vlaamse regering. “In plaats van een duwtje in de rug, krijgen jonge gezinnen het mes in de rug. Dit toont vooral het gebrek aan een sociaal gelaat.”

Over de verlaging van de registratierechten op de eerste woning is Janssens positiever gestemd. “Een belastingverlaging zullen wij altijd steunen. Maar ik stel in dit geval wel vast dat het om een Wiedergutmachung gaat voor het afschaffen van de woonbonus. Dat was nochtans een goede maatregel.”

De jobbonus, die de laagste inkomens een belastingverlaging geeft, vindt Janssens een goede maatregel, al zal die volgens hem weinig verschil maken inzake activering. “De werkzaamheidsgraad van niet-Europese allochtonen moet omhoog. Hoe gaan we die mensen activeren?” vraagt hij. “Er moeten forsere controles komen van de VDAB, gekoppeld aan sancties.”

Janssens ziet enkele mogelijke besparingen die de regering heeft laten liggen. “Ik denk aan de partijdotaties en een vermindering van het aantal parlementsleden. Er kan ook worden geknipt in het aantal subsidies, door te controleren of die hun doel wel bereiken. Dat heeft de zaak rond Sihame El Kaouakibi wel pijnlijk duidelijk gemaakt.”

Groen: “Jambon neemt tegenstrijdige maatregelen”

“De Vlaamse regering heeft de leuze ‘never waste a good crisis’ niet goed begrepen. De regering neemt tegenstrijdige maatregelen. De meest opvallende besparing, die in de kinderbijslag, gaat niet alleen in tegen het advies van de experts, maar staat ook haaks op de ingreep in de doelgroepkorting om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een laag loon aan de slag te houden”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska in een eerste reactie op de Septemberverklaring.

De Groen-fractieleider hecht ook weinig geloof aan de aangescherpte klimaatambitie van Jambon en co. “Ik hoor vooral veel van wat al was aangekondigd. Ik heb weinig extra ambitie gehoord”, aldus Rzoska. “In plaats van extra ministerraden over het klimaat aan te kondigen, moet de regering concreet werk maken van een ambitieus klimaatbeleid”.

(lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Gezinsbond: “Op de kap van gezinnen met kinderen”

De Gezinsbond reageert “teleurgesteld” op de plannen van de Vlaamse regering om de kinderbijslag niet volledig te indexeren. Door de indexatie te halveren van 2 naar 1 procent “bespaart de Vlaamse regering opnieuw op de kap van gezinnen met kinderen”, klinkt het. “Door deze beslissing te nemen net op een moment dat de energieprijzen de pan uit swingen en de inflatie opnieuw aantrekt, wordt de koopkracht van gezinnen met kinderen opnieuw aangetast”.

Een van de ingrepen die de regering plant is een onvolledige indexatie van het Groeipakket of de kinderbijslag. Dat bedrag zou normaal met 2 procent stijgen om gelijke tred te houden met de stijgende levensduurte, maar die indexering wordt door de regering beperkt tot 1 procent.

(lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Notaris.be: “We verwachten extra rush op de appartementenmarkt”

De Vlaamse regering verlaagt vanaf volgend jaar de registratierechten voor de eerste eigen woning, van 6 naar 3 procent. “Toch een belangrijke duw in de rug voor jonge kopers, voor wie een eerste enige woning koopt”, aldus notaris Bart Van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Voor wie een tweede verblijf koopt, of investeringsvastgoed om te verhuren, gaat het tarief volgend jaar omhoog: van 10 naar 12 procent. De notarissen verwachten dan ook de komende maanden nog een “extra boost” voor vastgoed aan de kust. Mensen die een tweede verblijf plannen, zullen willen vallen onder de huidige voordeligere regeling. Dat geldt ook voor investeringsvastgoed. Dan komen appartement in het vizier. “We verwachten de volgende maanden een reactie op de markt van de appartementen, alvast geen afkoeling”, aldus nog Van Opstal. Een verhitting vreest hij niet. “De appartementenmarkt is vrij groot.”

De verlaging van de registratierechten voor de eerste enige woning zal de komende maanden mogelijk wel een “remmend effect” hebben op die markt voor jonge kopers. “Jonge kopers zullen willen afwachten tot de verlaging van de registratierechten volgend jaar.”

Unizo: “Jobbonus zal niet volstaan om krapte op te lossen”

Unizo reageert tevreden op de investeringen die de regering aankondigt, nu de relance op volle snelheid komt. “Zoals de investeringen in opleiding, in extra laadpalen voor elektrische wagens, in fietsinfrastructuur, in premies voor duurzame energie... Maar daarnaast moet ook de arbeidskrapte doortastend worden aangepakt, om te voorkomen dat de relance wordt afgeremd”, zegt topman Danny Van Assche. De ondernemersorganisatie stelt ook dat de jobbonus niet zal volstaan om de krapte op te lossen. “Maar liever dit arbeidsmarktintstrument dan helemaal niets. Al zal dit lang niet volstaan om de krapte op te lossen. En al zeker niet om de noodzakelijke arbeidsmobiliteit op te krikken, gezien enkel wie in Vlaanderen woont - dus geen Brusselaars of Walen - ervoor in aanmerking komt. Hier blijven we op onze honger zitten.”

Agoria: “Leermateriaal uit bedrijven toegankelijk maken”

Agoria Vlaanderen, werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven, looft de ambitie en plannen om een werkzaamheidsgraad van tachtig procent te verwezenlijken. “Dit is meer dan ooit cruciaal om onze productiviteit en welvaart na de corona crisis terug te doen oplaaien”, zegt algemeen directeur Peter Demuynck. “De sleutel tot activering ligt weliswaar niet enkel in financiële incentives zoals de jobbonus maar vooral in een ambitieuzer en fijnmaziger doelgroepenbeleid.”

Agoria pleit ook voor de snelle opstart van de leer-en loopbaanrekening. “Digitale vaardigheden bijbrengen aan toekomstige werknemers start in het onderwijs. Digisprong is een eerste belangrijke stap om de digitalisering van ons onderwijs verder te stimuleren, een volgende stap is om de opleidingen te versterken door ook leermateriaal uit onze bedrijven toegankelijker te maken voor het onderwijs.”

Meer over Vlaamse regering