Registratierechten

Vlaanderen maakt eerste woning goedkoper, tweede duurder

De registratierechten op de eerste woning zakken van 6 naar 3 procent. Wie een tweede of volgende woning koopt zal in de toekomst 12 in plaats van 10 procent registratierechten moeten betalen.

Christof Vanschoubroek

Dat is een van de maatregelen die Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) straks in zijn septemberverklaring zal aankondigen.

De Vlaamse regering schafte in 2020 al de woonbonus af voor de eerste woning. Om de kopers van een eerste woning wat te compenseren werd toen ook besloten om de registratierechten op de eerste woning te verlagen naar 6 procent. De Vlaamse regering heeft besloten om die weg verder in te slaan en verlaagt de registratierechten verder naar 3 procent. Aan de vrijstelling - de eerste schijf van 93.333 euro - zou niks veranderen. Die vrijstelling geldt voor woningen tot 200.000 euro

De registratierechten voor de tweede woning zouden dan weer stijgen van 10 naar 12 procent. Wie geïnteresseerd is in een tweede woning - als tweede verblijf of om te verhuren - dreigt de komende jaren tegen een hogere fiscale factuur aan te kijken. Federaal wordt er immers ook aan gedacht om de fiscale aftrek voor de lening die wordt gesloten voor de tweede woning te verminderen of af te schaffen. De tweede woning is een federale bevoegdheid. Een logische stap aangezien de Vlaamse regering de woonbonus op de eerste woning al schrapte.

Voor wie zijn eerste woning grondig energiezuinig renoveert zakt het tarief aan registratierechten van 5 naar 1 procent. Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA), die de hervorming uittekende, geeft na de Septemberverklaring verder toelichting.

Jobbonus vooral voor loontrekkenden

Een van de grote discussiepunten tijdens de begrotingsonderhandelingen was het behoud van de jobbonus. Die maatregel, oorspronkelijk geraamd op 350 miljoen euro, betekent voor de laagste lonen een belastingvoordeel van 50 euro. Dat voordeel vermindert naarmate het loon stijgt, om helemaal op nul te komen bij een brutoloon van 2.500 euro. Ze zou gelden voor loontrekkenden en zelfstandigen en zou vanaf volgend jaar ingevoerd worden.

De Vlaamse regering heeft besloten om die jobbonus integraal te behouden voor de loontrekkenden. Maar het budget dat daarvoor uitgetrokken moet worden zou lager liggen dan oorspronkelijk geraamd.

Daarnaast is besloten om de jobbonus te beperken voor startende zelfstandigen. Een parallel systeem met dat van de loontrekkenden was niet alleen technisch moeilijk, maar zette ook de deur open voor misbruiken. Het zou zelfstandigen aanmoedigen om zich weinig loon uit te keren.

De maatregel wordt ingekapseld in de huidige transitiepremie. Dat is een bestaande premie die een werkzoekende ontvangt die als zelfstandige aan de slag gaat. Dat wordt dus uitgebreid naar een premie, of jobbonus, voor werkenden die aan de slag gaan als zelfstandige. Of de kostprijs van deze maatregel overeenstemt met wat de jobbonus voor de zelfstandigen zou gekost hebben, is niet duidelijk.

Kinderbijslag

Eerder werd al duidelijk dat het groeipakket - de nieuwe naam voor de kinderbijslag - minder snel zal stijgen. Het bedrag stijgt normaal elk jaar met 2 procent, maar die indexering wordt nu gehalveerd. De redenering daarbij is dat de levensduurte minder snel stijgt dan toen de maatregel werd beslist. Op de toeslagen - voor wie het moeilijk heeft - wordt de twee procent stijging de komende jaren wel nog toegepast.

LEES OOK. ‘Besparing’ op kinderbijslag van Vlaamse regering zet kwaad bloed

Besparingen in onderwijs

Die beslissing maakt meer dan de helft uit van de 100 miljoen euro aan besparingen op Welzijn. Welzijn is samen met Onderwijs de grote slokop van de Vlaamse budget. Onderwijs zal 112 miljoen euro besparen. Waar is nog niet duidelijk. Er wordt gesproken van ‘punctuele besparingen’, maar die zullen samen met het veld bekeken worden. Het departement Omgeving kijkt aan tegen een besparing van 45 miljoen euro terwijl het snijden in de doelgroepvermindering - een lagere sociale bijdrage voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt - 140 miljoen euro zou opleveren. De jobbonus wordt voor een stuk als het alternatief voor die maatregel beschouwd.

Meer over Jan Jambon