De aankoop van een lap grond achter de pastorie van Velm door schepen Engelbosch doet vragen rijzen bij de oppositie.  

De aankoop van een lap grond achter de pastorie van Velm door schepen Engelbosch doet vragen rijzen bij de oppositie.  © rudc

Gemeenteraad

HERBELEEF. Truiense gemeenteraad: woelig debat over aankoop grond door schepen Engelbosch

Sint-Truiden -

Op de gemeenteraad ontstond er een heftig debat over de aankoop van een stuk grond door schepen Jelle Engelbosch. Verder keurde de raad enkele punten goed betreffende roekeloze bestuurders, sociale woningen voor alleenstaanden met kinderen en een lijst met te verkopen gronden van de stad.

Rudi De Cock

De gemeenteraad kende een woelige fase toen de meerjarenplannen van de kerkfabrieken aan bod kwamen. Gert Stas (Vooruit) vroeg zich af waarom de aankoop van een stuk grond van de kerkfabriek door schepen Engelbosch (N-VA) niet in het meerjarenplan voorkwam. “Omdat dat daar niet moet in staan”, reageerde schepen Jo François (N-VA). De meerderheid probeerde de boot af te houden maar er ontspon zich een heftig, emotioneel debat waarin de partij Vooruit onder vuur werd genomen door schepen Engelbosch. “Dit is typisch socialistisch! Jullie spelen op de man. Eerst de burgemeester en nu ik”, riep hij uit. Volgens N-VA voedt Vooruit de anti-politiek en valt schepen Engelbosch niets te verwijten. Het ging er zo heftig aan toe dat Gert Stas zijn reactie niet mocht afmaken, en de raadszitting in het geheim werd verder gezet.

Verder werd er beslist om roekeloze bestuurders hun voertuig af te nemen. De parking aan het sportpark/zwembad wordt betalend. Het stadsbestuur wil dat meer alleenstaanden met kinderen voorrang krijgen in het bekomen van een betaalbare woning. Ook de samenwerking met de vereniging Habbekrats, die mee zorgt voor de kansarme jeugd, wordt voor drie jaar verder gezet.

De partij Vooruit betreurt dat de verkoop van stadspatrimonium niet in alle openheid is gepresenteerd door schepen François. En de fractie Groen had een voorstel om in 2022 uit te pakken met een feestweekend als mobiliteitsstad, maar dat zag het bestuur niet haalbaar.

    Immo

    Auto's in de kijker

    Jobs in de regio