© Eric Bervoets

UNIZO overhandigt relanceplan voor de heropleving van lokale economie aan stadsbestuur

Beringen -

UNIZO Beringen geeft het stadsbestuur de nodige input met 'speerpunten voor heropleving van de lokale economie in Beringen'. Thema's die in het dossier aan bod komen zijn o.a. toekomstgericht ondernemen met duurzaamheid en digitalisering, lokale mobiliteit, fiscaliteit en ruimtelijke ordening.

Eric Bervoets

Verder is er ook een terugblik op en aandacht voor de ondernemersprioriteiten in Beringen die door UNIZO Beringen werden opgemaakt bij aanvang van de legislatuur. Ondernemers vroegen in het dossier om een krachtig economisch beleid te voeren. Vanuit UNIZO Beringen was men toen ook zeer verheugd vast te stellen dat het nieuwe stadsbestuur de 5 prioriteiten ook mee had opgenomen in haar nieuw bestuursakkoord en bevestigde om de komende jaren constructief samen te willen werken aan een sterk economisch beleid voor Beringen. UNIZO Beringen hoopt alvast dat bij de invoering van de oppervlaktebelasting in Beringen de ondernemers dit ook zullen merken door een mogelijke terugvloeiing in hun voordeel. UNIZO Beringen zal dan ook verder toezien op de uitvoering van haar prioriteiten en staat ter beschikking van het stadsbestuur en haar diensten om, indien mogelijk, haar hierin te ondersteunen en te versterken. Op de foto: UNIZO Limburg Eric Bervoets, schepen Werner Janssen, burgemeester Thomas Vints, schepen Tijs Lemmens en UNIZO Beringen voorzitter Guido Vandewouwer. (Foto: Hans Put)

https://www.unizo.be/limburg/provincie/beringen

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio