OPINIE. “Mevrouw Demir, bent u minister van Jacht of minister tegen Jacht?”

“Beste mevrouw Demir. Het is duidelijk: u moet de jacht niet. Sommigen plachten zelfs te zeggen: u bent geen minister van Jacht, u bent minister tegen Jacht.” Dat zegt Maarten Goethals van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

“Tenzij voor het terugdringen van de everzwijnen kunt u weinig belangstelling opbrengen voor de tienduizend wildbeheerders actief in Vlaanderen.”

“En dat behoort tot uw volste recht. Maar ondertussen zijn we op een punt beland dat uw persoonlijke aversie uw professionalisme in de weg staat. Als verkozene des volks negeert u systematisch de grieven van een deel van dat volk, waaronder trouwens opmerkelijk veel Limburgers. Sommigen plachten zelfs te zeggen: u bent geen minister van Jacht, u bent minister tegen Jacht.”

“Neem de recente beslissing over de sluiting van de patrijs in 59 wildbeheereenheden. U dicteerde eenzijdig om de resultaten van het nieuw telprotocol mee te nemen in de beslissing om al dan niet te mogen jagen. Wat opvallend is. Ten eerste: die resultaten zijn helemaal nog niet wetenschappelijk; de doorlooptijd bedraagt drie jaar om over betrouwbare data te kunnen spreken. Het nieuw telprotocol dateert van 2021. Ten tweede: zelfs de biologen die het telprotocol bedachten, moeten nog hun finale bevindingen publiceren. En ten derde: u houdt zich niet aan uw woord –misschien nog het ergste van al.”

“Tijdens een vergadering in januari dit jaar, waar minstens drie personen uit de jachtsector aanwezig waren en iemand van de Vlaamse regering, gaf u de verzekering dat 2021 een ‘testperiode’ zou worden. U garandeerde ook dat u de resultaten (of het gebrek aan resultaten) niet zou meenemen als criterium. Niet dus.”

“Maar feitelijk mag het niet verbazen. Uw communicatie komt vooral neer op niet-communiceren. Uw overleg komt vooral neer op niet-overleg.”

“Nochtans, u kunt het wel. U kunt wel degelijk overleg plegen, en u bent niet te beroerd om organisaties mee te nemen in de schwung van uw campagne. Maar dan enkel de organisaties die u helpen met uw imago, zoals Natuurpunt (een electorale visvijver van honderdduizend gezinnen).”

“Het is bekend dat u heerst volgens het ‘primaat van de politiek’, dat wil zeggen: de overheid beslist. En wie zich wil moeien –in casu: het middenveld– wordt als hinderlijk beschouwd en wordt (subtiel en minder subtiel) bedreigd met het terugschroeven van zijn subsidies. Hubertus Vereniging Vlaanderen is voor u dat middenveld, net zoals de landbouwers dat zijn, en dat kritische middenveld wilt u kraken, omdat u denkt dat uw visie als de enige juiste geldt. Maar zo zit de wereld natuurlijk niet in elkaar. Zo makkelijk geven wij u niet gelijk.”

“Hubertus Vereniging Vlaanderen geeft niettemin de moed niet op, en hoopt alsnog tot een constructief gesprek te komen met u –een gesprek waarin écht geluisterd wordt naar elkaar. Laat dit schrijven daartoe een aanzet zijn.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer