OPINIE. “Laten we de lessen van corona onthouden voor het fusiebeleid”

Heel wat Limburgse gemeenten denken na over een fusie. De termen burgerparticipatie en transparantie klinken luid binnen die denkoefening. “Zijn de politici oprecht begaan met inspraak voor de burger of belijden ze hier louter lippendienst aan?”, vragen Bert Verleysen en Johan Danen (Groen) zich af.

Bert Verleysen en Johan Danen (Groen)

Meer over opinie

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws