Bedrijven kunnen percentage van gevaccineerde werknemers te weten komen  (themabeeld) 

Bedrijven kunnen percentage van gevaccineerde werknemers te weten komen (themabeeld) ©  Jan Van der Perre

Bedrijven kunnen percentage van gevaccineerde werknemers te weten komen

Bron: BELGA

De taskforce vaccinatie bevestigt donderdag in Le Soir dat een instrument wordt ontwikkeld waarmee de bedrijfsgeneesheer de vaccinatiegraad in bedrijven met meer dan 50 werknemers kan vaststellen. Dat is beslist op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Het instrument zal het percentage gevaccineerde werknemers bepalen op basis van de gegevens van de RSZ en van Vaccinet. De tool moet eind september klaar zijn.

“Het gaat om geanonimiseerde gegevens”, benadrukt Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ. “De werkgever zal op basis daarvan nooit kunnen weten wie in zijn bedrijf gevaccineerd is en wie niet.”

Dat is een van de redenen waarom de gegevens alleen beschikbaar zullen zijn in bedrijven met minstens 50 werknemers. Dat aantal is voldoende hoog zodat men intern niet kan afleiden wie gevaccineerd is en wie niet.

De gegevens zullen niet toegankelijk zijn voor het management, maar enkel voor de bedrijfsgeneesheer via de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Vanuit juridisch oogpunt zou er geen nieuwe rechtsgrondslag nodig zijn. De overdracht van vaccinatiegegevens aan de bedrijfsgeneesheer valt onder de samenwerkingsovereenkomst “vaccins” die sinds maart geldt.