©  BELGA

Sammy Mahdi in gebreke gesteld voor tekort aan opvangplaatsen voor jongeren

De NBMV, een groep van middenveldorganisaties die opkomen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, heeft een ingebrekestelling gestuurd naar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). De groep klaagt het schrijnend tekort aan opvangplaatsen voor de jongeren binnen de bestaande federale structuren en het onaangepast beleid aan.

Bron: BELGA

Enkele van de elf ondertekenaars van het document zijn het Platform Kinderen op de vlucht, Dokters van de Wereld, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Burgerplatform en de Orde van Franstalige en Duitstalige balies van België.

De organisaties wijzen erop dat de kwetsbaarheidscriteria, die nochtans als noodzakelijk worden bestempeld om buiten de kantooruren toegang te krijgen tot het opvangnetwerk, ‘heel wat kwetsbare jongeren uitsluiten, waardoor zij opnieuw hun prille vertrouwen in ons systeem en de terreinwerkers verliezen”.

De afgelopen maanden was het aantal jongeren dat door Fedasil werd geholpen zeer hoog. Om de druk te verlagen, en gesteund door de coronamaatregelen, werden kwetsbaarheidscriteria vastgelegd die de toegang buiten de kantooruren voor bepaalde jongeren garandeerden. Het gaat concreet om meisjes, jongeren met medische of psychische kwetsbaarheid of beperking, jongens jonger dan 15 of slachtoffers van mensenhandel.

Mensenhandel

“Een onderscheid maken tussen kwetsbare en niet-kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die asiel aanvragen is in strijd met de Opvangwet, en schendt ook het Kinderrechtenverdrag en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie”, klinkt het.

“De minderjarigen die niet aan de kwetsbaarheidscriteria voldoen, worden gedwongen de nacht op straat door te brengen en worden hierdoor blootgesteld aan talrijke gevaren. Zo kunnen ze slachtoffer worden van mensenhandel of bestaat de kans dat ze in een ander uitbuitingsnetwerk terechtkomen.”

De aanstelling van 40 bijkomende voogden wordt door de organisaties positief onthaald, maar is onvoldoende, menen de ondertekenaars. “Deze opvangcrisis vraagt om een structurele oplossing. We vragen kwaliteitsvolle opvang die egalitair en niet-discriminerend is, en aangepast aan de specifieke en werkelijke noden van deze kwetsbare groep minderjarigen.”

Om dat te bewerkstelligen, heeft de groep een ingebrekestelling gestuurd naar staatssecretaris Mahdi. “Volgens ons is er nood aan een vorm van pre-opvang voor deze minderjarige doelgroep en moet alles in het werk gesteld worden opdat alle NBMV die zich bij de autoriteiten melden, op elk uur van de dag of nacht overeenkomstig de wet onder de hoede van de Dienst Voogdij genomen worden of een passende opvang krijgen.”

De staatssecretaris krijgt nu drie dagen de tijd om op de vraag te antwoorden en publiek te reageren. Zonder actie van zijn kant kan een kort geding worden aangespannen.

Meer over Sammy Mahdi

Aangeboden door onze partners