93,6 procent van Vlaams zorgpersoneel gevaccineerd

In Vlaanderen is intussen 93,6 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd tegen het coronavirus. Op federaal niveau wordt ondertussen het wettelijk kader voor een verplichte vaccinatie voorbereid.

Bron: BELGA

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) liet eerder al verstaan dat een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel voor hem “geen taboe” is. Binnen de Interministeriële Conferentie (IMC) met de minister van Volksgezondheid is eerder ook al afgesproken dat die verplichting op federaal niveau wordt voorbereid. 

Maar volgens minister Beke heeft Vlaanderen niet gewacht op de invoering van die verplichting. “We hebben niet op onze lauweren zitten rusten. Eind juni zaten we bij het zorgpersoneel aan een vaccinatiegraad van 83 procent. Nu zitten we aan ruim 93 procent”, aldus Beke. 

Morele verplichting

De CD&V-minister noemt de vaccinatie ook een “morele verplichting” voor mensen die in de zorg werken. “Je niet laten vaccineren als je in de zorg werkt, vind ik persoonlijk onbegrijpelijk, tenzij je een medische aandoening hebt die een vaccinatie onmogelijk maakt”, aldus Beke. Verschillende parlementsleden delen die mening. “Het is een ethische kwestie en een kwestie van solidariteit. Ik kan niet verstaan dat je in de zorg werkt en je niet laat vaccineren”, zegt Freya Saeys, parlementslid voor Open Vld en zelf ook huisarts. 

Hoe en wanneer de verplichting in de zorgsector concreet kan ingevoerd worden, is volgens minister Beke een federale kwestie. De vraag is ook wat er gebeurt met zorgpersoneel dat een vaccinatie blijft weigeren. “Ik ben geen voorstander van een sanctionerend beleid, maar er moeten maatregelen zijn voor wie weigert, anders is het een verplichting zonder voorwerp”.

Uitbreiding coronapas

Beke blijft zich verzetten tegen een algemene vaccinatieverplichting. “Dat is in Vlaanderen, waar intussen 91 procent van de volwassenen gevaccineerd is, ook geen issue”. 

Een uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) is volgens de CD&V-minister dan weer niet uitgesloten, zeker als de epidemiologische situatie zou verslechteren.

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's