Illustratiebeeld. 

Illustratiebeeld. ©  if

“Sociale woning krijgen moeilijker voor kwetsbaarsten door nieuwe Vlaamse regels”

Nieuwe Vlaamse regels maken het voor de meest kwetsbaren moeilijker om een sociale woning te verkrijgen. Daarvoor waarschuwen verschillende organisaties, zoals het Vlaams Huurdersplatform en het Netwerk Tegen Armoede donderdag in De Morgen.

jvhBron: BELGA

Afgelopen jaar stonden 170.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. Dat zijn er meer dan dat er sociale woningen zijn: de lokale besturen stellen er 165.000 ter beschikking. De Vlaamse regering heeft net voor de zomer beslist vanaf 1 januari 2023 de toewijzingsvoorwaarden aan te passen. De wachtlijsten zullen met andere woorden niet korter worden, maar anders beheerd. Daardoor dreigen net de zwakste profielen uit de boot te vallen, zo waarschuwt het Vlaams Huurdersplatform, met ruggensteun van andere middenveldorganisaties, zoals het Netwerk Tegen Armoede.

Vlaanderen maakt onder meer het voorrangscriterium ‘lokale binding’ een stuk strenger. Tot nu toe pasten de meeste lokale besturen de regel toe dat je de afgelopen zes jaar minstens drie jaar moest hebben gewoond in de stad of gemeente waar je sociale woning zich bevindt. Nu zul je in elke Vlaamse gemeente over de voorbij tien jaar minstens vijf jaar onafgebroken moeten hebben gewoond. Maar de meest kwetsbaarsten moeten net bijvoorbeeld vaker vaker verhuizen, vanwege slechte behuizing, psychosociale problemen, aldus het Vlaams Huurdersplatform.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) wijst de kritiek van de hand en heeft het over “stemmingmakerij”. “Onze intenties zijn duidelijk”, zegt hij. “We maakten de regels rond sociale huur eerlijker en rechtvaardiger om zo ook het draagvlak voor het sociaal wonen te versterken.”

Oppositiepartij Groen is het fundamenteel oneens met Diependaele en zegt dat hij geen oog heeft voor de meest kwetsbaren. “Minister Diependaele neemt de ene na de andere asociale maatregel”, zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout. “Voor de zomer besliste hij al dat steden en gemeenten niet meer dan 15 procent sociale woningen op hun grondgebied kunnen bouwen. En nu blijkt dat ook de meest kwetsbare mensen uit de boot zullen vallen omdat amper 20 procent van de sociale woningen vanaf nu wordt voorzien voor mensen met een hoge woonnood. Zo herverdeelt de minister de schaarste aan sociale woningen in plaats van het échte probleem aan te pakken: het tekort aan sociale, betaalbare woningen.”

Ook het feit dat rechthebbenden vijf jaar onafgebroken in dezelfde gemeente moeten hebben gewoond, baart Moerenhout zorgen. “Vlamingen in armoede verhuizen doorgaans vaker dan gemiddeld, maar dat mag geen reden zijn waarom ze geen recht zouden hebben op een sociale woning.”

Meer over Armoede