©  EPA

Woensdag start het monsterproces over aanslagen Parijs: “Ik kan niet aanvaarden dat ze er niet meer is”

Woensdag start het proces over de aanslagen in Parijs, waarbij 130 mensen om het leven kwamen. Twintig beschuldigden staan er terecht, en bijna 1.800 slachtoffers en nabestaanden stelden zich burgerlijke partij. Honderden van hen zullen straks zelf het woord nemen voor de rechters, over de nacht die hun leven veranderde.

Thibaut Renson

Meer over Parijs

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws