© Michel Claesen

© Michel Claesen

thumbnail:
thumbnail:

COLUMN Michel Claesen: Oorlogsbrieven

Bilzen -

Michel Claesen schrijft over het dagelijkse leven in Bilzen

Michel Claesen

Meer dan vijf jaar geleden kwam ik via mijn vader tijdelijk in het bezit van een aantal brieven die tijdens de Tweede Wereldoorlog verstuurd werden aan mijn grootvader en zijn familie. Ik had ze niet allemaal gelezen, maar besloot om ze in te scannen om er eventueel later nog iets mee te doen. Eigenlijk was ik ze al vergeten, maar toen ik onlangs in Martenslinde naar de tentoonstelling ging ter gelegenheid van de herdenking dat een vliegtuig daar neergestort was in augustus 1941 en waar vijf Britse militairen het leven lieten, herinnerde ik me de brieven uit diezelfde periode. Ik wist ook dat ze op een harde schijf stonden die ooit gecrasht was. Maar lang leve de backup, want na enig zoekwerk heb ik ze teruggevonden.

De brieven werden verstuurd vanuit Chemnitz, een Duitse stad gelegen tussen Leipzig en Dresden en op ongeveer 100 kilometer van de Tsjechische grens. Datum van schrijven is den 1-4-1943 en door Lambert gericht aan ‘Beste Zuster, Schoonbroeder en kinderen’. Enkele fragmenten in de schrijftaal van toen:

Met veel genoegen heb ik weer heden middag uw schrijven ontvangen en het deed me werkelijk plezier zoo een blad van vier zijden knotsvol geschreven te zien, want dat was het eerste waar ik na zag. Het verwondert mij toch ten zeerste, beste zuster, dat Jeanne dan toch al zoolang mijne brief heeft ontvangen en ik nog niet het minste antwoord heb terug ontvangen. Als het dan toch geene raad (?) ziet van zoo ene brief vol te krijgen, dan had het mij toch al wel lang eene goeden dag kunnen gezonden hebben… En wat is van Hubert in Munsterbilzen, heeft hem die ook nog niet ontvangen? Hewel dat zijn de twee eenigste wat mij nog niets hebbe laten wete. Maar als zij dan zoo lang kunnen uitstelle, ik kan nog langer wachten. (…)

Beste zuster, als de pastoor nog eens bij u komt, wil dan zo goed zijn hem eene goeden dag van mij te doen. (…) Marie wil nu zoo goed zijn aan moeder te vertellen dat ik aanstaande maandag 53 RM ga afsturen dus dat is 662.50 fr. ’t Is niet veel, maar als ik nog 3 a 4 weken gewerkt heb, laat ik weer wat overkomen. Als er niets aankomt, want ik kan hier toch met al dat geld niet blijve zitte en ik zal wel houden wat ik noodig heb. Het verteer hier is toch zoo barmhartig groot, want in de cafés komen wij zoo heel veel niet daar hier toch zooveel plezier niet te maken is. Ik ammuzeer mij toch beter hier in de kamer. Sondags gaan we gewoonlijk naar de voetbal en dan naar de kinema. Waarschijnlijk gaan de Limburgers hier in het fabrik aanstaande zondag voetbal spelen tegen de Duitsche. Dan kunne wij weer eens seporter of aan spelen. Nu ga ik eindigen met schrijven. Ontvang nog de beste groeten en een stevige handdruk van mij aan u allen nog eene goede dag aan huis en aan gansch de familie en alle vrienden en vriendinne. Tot wederomziens. Lambert.

Doch blijft het niet bij deze brief, want ik vond ook nog een elektriciteitsafrekening van 1936, een kwitantie van de huur uit 1939, een document met een overzicht van de oorlogsschade van 10 juli 1940 en enkele postkaarten. In een volgende column kom ik hier zeker gedetailleerder op terug.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio