Biden verdedigt vertrek uit Afghanistan: “Onze keuze? Weggaan of oorlog escaleren”

Door de deal van Donald Trumps regering waren de taliban op hun sterkst sinds 2001 en stonden de Amerikanen nu voor de keuze tussen “weggaan” of “escalatie” in Afghanistan. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden verklaard in een toespraak waarin hij de terugtrekking van de VS verdedigde.

adb

“Gisteravond in Kaboel hebben de Verenigde Staten twintig jaar van oorlog in Afghanistan beëindigd. De langste oorlog in de Amerikaanse geschiedenis”, begon Biden. Hij noemde de evacuatiemissie een “buitengewoon succes”. “We hebben meer dan 120.000 Amerikanen en buitenlanders geëvacueerd vanuit Afghanistan en dat is meer dan het dubbele van wat volgens experts mogelijk was.”

Biden sprak zijn dank uit voor iedereen die de evacuatie mogelijk gemaakt heeft en daarvoor zijn leven riskeerde. “Ze deden het wetende dat ISIS-K-terroristen, gezworen vijanden van de taliban, op de loer lagen in de menigte.” Hij zei dat men de dertien “helden” die omkwamen eeuwige dank verschuldigd is.

“Waren voorbereid”

Biden gaf toe dat de taliban veel sneller oprukten dan verwacht. “In april nam ik het besluit om deze oorlog te beëindigen”, zei Biden. “Als deel van dat besluit legden we 31 augustus vast als datum voor de Amerikaanse troepen om zich terug te trekken. De veronderstelling was dat meer dan 300.000 Afghaanse Nationale Veiligheidstroepen, die we de afgelopen twee decennia hadden opgeleid en uitgerust, een sterke tegenstander zouden zijn in hun burgeroorlogen met de taliban.”

“Die veronderstelling dat de Afghaanse regering in staat zou zijn om stand te houden voor een periode na de militaire terugtrekking bleek niet accuraat te zijn.” Maar volgens Biden had hij zijn nationale veiligheidsteam de opdracht gegeven om zich op elke uitkomst voor te bereiden, ook op deze. “Dus waren we klaar”, toen het land razendsnel in handen viel van de taliban en “het risico voor ons personeel en onze bondgenoten aanzienlijk vergrootte”. En werd de evacuatiemissie opgezet zoals die ontworpen was, bestand tegen enorme druk en uitvoerbaar terwijl ze aangevallen werden.

Biden had naar eigen zeggen meer tijd gekocht om mensen het land te laten verlaten door de datum van het Amerikaanse vertrek van 1 mei op te schuiven naar 31 augustus. Waarom hij dan niet eerder begon met de evacuatiemissie? Volgens Biden zou die niet vlotter verlopen zijn als die in juni of juli startte, “in het midden van een burgeroorlog”. “Er zou nog steeds een stormloop naar het vliegveld zijn geweest, een breuk in het vertrouwen en de controle van de regering, en het zou nog steeds een zeer moeilijke en gevaarlijke missie zijn geweest. Er is geen evacuatie aan het einde van een oorlog die je kunt uitvoeren zonder de complexiteit, uitdagingen, en bedreigingen waarmee we werden geconfronteerd. Geen enkele.”

LEES OOK. Dit gigantisch wapenarsenaal hebben de VS achtergelaten voor de Taliban

Volgens Biden werden Amerikanen in Afghanistan al sinds maart 19 keer gecontacteerd met waarschuwingen en aanbiedingen om hen te helpen vertrekken. Toen de evacuatiemissie begon, werden nog 5.000 mensen geïdentificeerd die eerder niet, maar nu wel wilden vertrekken. “98 procent van de Amerikanen die Afghanistan wilden verlaten, heeft dat kunnen doen.”

 

 ©  AP

“Vertrokken om levens te redden”

Om de resterende Amerikanen – “honderd à tweehonderd, de meesten met dubbele nationaliteit en langdurige inwoners van Afghanistan” – te evacueren is er geen deadline, zei Biden. “We blijven geëngageerd om hen daar weg te krijgen als ze dat willen.” Net als Afghanen die gevaar lopen. De VS en ruim honderd andere landen zullen de taliban aan hun belofte houden om mensen veilig te laten vertrekken. Daarvoor hebben ze volgens Biden “hefbomen”.

LEES OOK. De VS buiten, nu China binnen? Hoe moet het verder met Afghanistan?

De president benadrukte dat het besluit om de militaire evacuatiemissie te beëindigen gebaseerd was op unanieme aanbevelingen van zijn militaire en civiele adviseurs. Volgens hen was de veiligste manier om de laatste Amerikanen en bondgenoten uit het land te krijgen, niet met duizenden troepen die gevaar liepen in Kaboel, maar via niet-militaire manieren.

“Laat me duidelijk zijn: op 31 augustus vertrekken was niet wegens een willekeurige deadline, het was opgezet om Amerikaanse levens te redden”, aldus Biden.

Door Donald Trump

 

 ©  AFP

Bij zijn uitleg hoorde een vingerwijzing naar Donald Trump: “Mijn voorganger, de voormalige president, ondertekende een overeenkomst met de taliban om Amerikaanse troepen terug te trekken tegen 1 mei, slechts maanden nadat ik ingezworen werd. Dat omvatte geen vereiste dat de taliban een samenwerkende regeervorm uitwerkte met de Afghaanse overheid, maar het gaf wel toelating voor de vrijlating van 5.000 gevangenen vorig jaar, waaronder sommige van de hoogste oorlogsbevelhebbers van de taliban en zij die net de controle over Afghanistan namen. En tegen dat ik president werd, bevonden de taliban zich in hun sterkste militaire positie sinds 2001, met bijna de helft van het land onder hun controle of door hen bevochten.”

LEES OOK. Einde van 20 jaar oorlog in Afghanistan: laatste Amerikanen vertrokken, taliban vieren

“De overeenkomst van de vorige regering zei dat als we ons hielden aan hun deadline van 1 mei om te vertrekken, de taliban geen Amerikaanse troepen zouden aanvallen, maar als we bleven, waren alle weddenschappen voorbij. We stonden dus voor een eenvoudige beslissing: ofwel de belofte van de vorige regering nakomen en Afghanistan verlaten, ofwel zeggen dat we niet weggingen en nog eens tienduizenden troepen inzetten om terug ten oorlog te trekken. Dat was de keuze, de echte keuze: tussen vertrekken of escaleren. Ik was niet van plan deze eeuwige oorlog te verlengen, en ik was niet van plan een eeuwig vertrek te verlengen.”

Sowieso was blijven doen wat ze deden geen optie. “Alles was veranderd. Mijn voorganger had een deal gesloten met de taliban. Toen ik president werd, werden we geconfronteerd met een deadline. De taliban-aanval kwam eraan.”

“Juiste keuze”

Biden hield in zijn toespraak vol dat de oorlog nu beëindigen de juiste keuze was. “Ik weigerde door te gaan met een oorlog die niet langer in dienst stond van het vitale nationale belang van ons volk.” Of de taliban aan de macht zijn in Afghanistan, heeft in feite geen belang voor de VS. Volgens Biden was het enige vitale nationale belang verzekeren dat Afghanistan nooit meer gebruikt kan worden om een aanval te lanceren op de VS.

Hij herinnerde eraan dat de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan een gevolg was van de terreuraanslagen van 11 september 2001. De doelen die toen werden gesteld, waren al lang bereikt. “We hebben meer dan tien jaar geleden gezorgd voor gerechtheid voor Bin Laden. Al Qaeda is gedecimeerd”, aldus Biden. Hij wees erop dat de Amerikanen Afghanistan nooit binnengevallen zouden zijn, ook al waren de taliban daar aan de macht, als Bin Laden en Al Qaeda daar niet verbleven. “We slaagden in wat we van plan waren te doen in Afghanistan een decennium geleden. En toen bleven we nog een decennium. Het was tijd om deze oorlog te beëindigen.”

 

 ©  EPA-EFE

“Ik geloof niet dat de veiligheid van Amerika wordt vergroot door duizenden troepen in te zetten en miljarden uit te geven in Afghanistan.” In de plaats daarvan moet gefocust worden op de strijd tegen terrorisme die zich nu wereldwijd heeft verspreid, zonder dat daarvoor “boots on the ground” nodig zijn. Dat kan met luchtaanvallen zoals deze week nog op ISIS-K.

“Mentaliteit veranderen”

“Dit besluit over Afghanistan gaat niet alleen over Afghanistan. Het gaat over het beëindigen van een tijdperk van grote militaire operaties om andere landen te hervormen”, zei Biden. De antiterreurmissie in Afghanistan was verworden tot een natiebouwende missie, waarbij vergeefs geprobeerd werd het land te verenigen in een democratie. En dat was een vergissing, volgens Biden. Van die mentaliteit moeten de VS af stappen, om te focussen op de veiligheid van het eigen land.

Er zal absoluut nog tegen terroristen gevochten worden, benadrukte Biden, en het Afghaanse volk zal nog geholpen worden, maar dat zal voortaan dus op andere manieren gebeuren. Er zal bijvoorbeeld voor mensenrechten geijverd worden via diplomatieke wegen.

“Mijn mede-Amerikanen, de oorlog in Afghanistan is nu voorbij. Ik ben de vierde president die voor de vraag stond of en wanneer deze oorlog moet worden beëindigd. Toen ik kandidaat was voor het presidentschap, heb ik het Amerikaanse volk beloofd dat ik deze oorlog zou beëindigen. En vandaag heb ik me aan die belofte gehouden”, zei Biden. “Het was tijd om weer eerlijk te zijn tegen het Amerikaanse volk. We hadden niet langer een duidelijk doel voor een missie met een open einde in Afghanistan. Na twintig jaar oorlog in Afghanistan, weiger ik nog een generatie Amerikaanse zonen en dochters te sturen om daar een oorlog uit te vechten die lang geleden geëindigd zou moeten zijn.”

Meer over Afghanistan