©  Shutterstock.com

Telewerk blijft ook voor federale ambtenaren in Brussel aanbevolen

Tijdens het laatste overlegcomité werd beslist dat telewerk niet langer aanbevolen is, maar in Brussel geldt die aanbeveling wel nog altijd. Logischerwijs geldt die aanbeveling dus ook voor de talrijke federale overheidsdiensten die in de hoofdstad gevestigd zijn. Petra De Sutter, minister van Ambtenarenzaken, heeft ter verduidelijking een nieuwe omzendbrief uitgestuurd, meldt ze zondag.

Bron: BELGA

Meer over Petra De Sutter

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws