©  Marc Gysens

OCMW’s over noodweer: “Prioriteit aan huisvesting en begeleiding”

De Federatie van OCMW’s is van oordeel dat huisvesting de absolute prioriteit is in de door de overstromingen getroffen gemeenten. In sommige ervan is het OCMW letterlijk weggevaagd. “Er moeten specifieke infrastructuursubsidies worden vrijgegeven waar het OCMW geen gebouw meer heeft”, dringt de federatie aan.

Bron: BELGA

In een technische nota die zondagavond openbaar is gemaakt, stipt de federatie drie elementen van hoogdringendheid aan: de huisvesting, de versterking van maatschappelijk werkers en de psychosociale ondersteuning.

Huisvesting blijft het meest acute probleem, vooral voor de zwaarst getroffenen. De federatie pleit voor het openstellen van transitaccommodaties. De voorkeur gaat uit naar lichte woonmogelijkheden voor kortdurende huisvesting, maar ook naar huisvesting van ontheemden in rusthuizen.  

De federatie wil verder een versterking van maatschappelijk werkers voor praktische hulp aan mensen in gevaar in de zwaarst getroffen gemeenten.

Wat de psychosociale ondersteuning betreft, blijft het probleem ook op korte termijn “het meest acuut”, al verwachten de OCMW’s dat de vraag na de crisisfase zal blijven bestaan. “Er moet  nagedacht worden over een vorm van duurzaamheid van acties”, pleit de federatie.

De nota van de OCMW-federatie werd gestuurd naar de taskforce Sociale Noodsituaties van de Waalse regering.

Meer over Wateroverlast