©  AFP

Overlevingskansen covid-patiënten zijn niet in elke regio even groot

Maakt het uit naar welk ziekenhuis een patiënt met ernstige ­covid gebracht wordt? Heeft een patiënt in het ene ziekenhuis meer kans om te overleven dan in een ander? Cijfers die het Oudsbergense N-VA-Kamerlid Frieda Gijbels van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid kreeg, bevestigen dat patiënten niet overal even goed af zijn.

Maxie Eckert

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws