Hasseltse Straatnamen: Jef Koningslaan

Hasselt -

Monique Cox gaat op zoek naar de oorsprong van Hasseltse straatnamen.

Jacques Collen

Jef Konings werd geboren in 1911 in Tongeren als oudste van 15 kinderen. Hij richtte er in 1937 de Socialistische Arbeidersjeugd Vlaanderen (SAV) op. De partij stuurde hem naar de Arbeidershogeschool in Ukkel waar hij het diploma van sociaal assistent behaalde. In de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het verzet, wat hem de erkenning als gewapend weerstander opleverde.

Na de oorlog verhuisde hij naar Hasselt en werd hij provinciaal secretaris van de Belgische Socialistische Partij en de eerste gedeputeerde in een provinciebestuur dat tot dan toe vooral in katholieke handen was. In de periode dat de sociale zekerheid werd opgericht, werd Jef hoofd van de sociale dienst bij de mutualiteit De Voorzorg. In 1946 werd hij secretaris van de Socialistische Partij. Hij was ook nog gemeenteraadslid in Hasselt. Toen hij veel later eens bevraagd werd over de mooie momenten in zijn loopbaan, sprak hij onder meer over het jaar 1971, toen hij deputé werd en Willy Claes minister. De persoonlijke inbreng van Willy Claes, de toenemende vlotte organisatie van de partij en de steeds grotere rol van de socialistische beweging in Limburg stemden Konings toen zeer hoopvol.

Konings huwde op zijn 47ste en kreeg een dochter. Op latere leeftijd werd de politieke boog wat minder gespannen. Hij bleef voorzitter van mutualiteit De Voorzorg en besteedde zijn tijd als duivenmelker aan zijn duiventil. Jef Konings stierf in Hasselt in 1998.

“Ne Socialis èn hart èn nejere”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio